Omgeving

Oplossingsgericht denken over Ruimtelijke Ontwikkeling

Op basis van de behoeften van de klant zoeken onze adviseurs naar oplossingen die ze vertalen van regelgeving en beleid naar realiseerbare plannen. Oplossingsgericht denken is daarbij de leidraad.

De aanpak van onze adviseurs is gericht op: creativiteit, realiteit en haalbaarheid. Je mag rekenen op een doortastende en vernieuwende aanpak, ook als daarbij buiten de gangbare paden moet worden getreden. Dit leidt vaak tot creatieve en verrassende oplossingen voor je ruimtelijke plannen en milieuvraagstukken.

Het werkterrein van onze adviseurs strekt zich uit van het landelijk buitengebied met de agrarische sector,  aanverwante sectoren, alsook het midden- en kleinbedrijf en woningbouw in het stedelijk gebied.

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het gebied van Ruimte, Omgeving en Milieu. Ze zijn tevens deskundig op het juridische vlak. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de digitalisering van bestemmingsplannen, de Wet milieubeheer (Wmb) en het Activiteitenbesluit (Barim) zijn hun vakgebied.

Het uitwerken en aanleveren van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en diverse producten en diensten, die aan alle gestelde eisen voldoen, kunt u aan onze adviseurs toevertrouwen.

Onze omgeving-certificeringen

Ga naar de website van Ascert    
Werken bij Aelmans

Op zoek naar een boeiende functie in een no-nonsense omgeving met een prettige werksfeer?

Bekijk onze vacatures