Zowel de akkerbouw als de tuinbouw in Nederland spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening, maar ook als grondstof voor de non-food industrie. Kwekers van sierteeltproducten en producenten van boomkwekerijproducten leveren al jaren een belangrijke bijdrage aan export. De plantaardige sectoren worden gekenmerkt door een hoge mate van vaktechnische kennis en ondernemerschap.

De sectoren worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Ondernemers worden geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van innovaties, schaalvergroting, energiebesparing en energieproductie, ruimtelijk beleid, afzet, economie en arbeid. Uitdagingen voldoende.

De adviseurs van Aelmans Adviesgroep volgen de trends en ontwikkelingen in jouw sector op de voet. Op basis van  hun specialistische kennis bieden ze ondersteuning bij al de uitdagingen die op je pad komen. Daarbij staat ons steeds één doel voor ogen: Je helpen bij het realiseren van je ambities van morgen!

Vragen over de stoppersregeling?

 

Vragen over de stoppersregeling?