Fosfaatrechten

Vanaf 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt en blijft.

Het stelsel richt zich alleen op landbouwbedrijven met bedrijfsmatig gehouden melkvee (diercategorie 100, 101 en 102), omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid. Het stelsel van fosfaatrechten is een aanvulling op de al bestaande stelsels, zoals de gebruiksnormen en -voorschriften, de mestverwerkingsplicht en de Verantwoorde Groei Melkveehouderij (VGM).

Hoeveel fosfaatrechten heeft u nodig?
Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: 1 recht is 1 kilogram fosfaat.

U heeft fosfaatrechten nodig voor:

  • melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien (bos taurus) die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en die u voor de melkproductie of de fokkerij houdt. Koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken vallen hier ook onder (cat. 100).
  • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij (mannelijk of vrouwelijk) of jongvee (vrouwelijk) dat bedoeld is om zoogkoe te worden (cat. 101).
  • Jongvee van 1 jaar en ouder dat bedoeld is voor de melkveehouderij of jongvee om een kalf te krijgen als zoogkoe (cat. 102).

U heeft geen fosfaatrechten nodig voor:

  • weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
  • Overig vleesvee.

De overheid heeft halverwege 2018 aangekondigd dat er een vrijstellingsregeling komt voor zoogkoeien houders. Op dit moment is deze vrijstelling nog niet volledig door de overheid uitgewerkt. Wij houden u middels onze site graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Handel in fosfaatrechten
Heeft u meer fosfaatrechten nodig of heeft u een overschot aan fosfaatrechten of stopt u met uw bedrijf dan kunt U handelen in fosfaatrechten. Zowel benutbare als niet-benutbare fosfaatrechten zijn overdraagbaar.

Uw Aelmans adviseur adviseert en bemiddelt in de overdracht van fosfaatrechten. Vraag gerust naar de actuele vraag en aanbod van fosfaatrechten.

 

 

Gerelateerde diensten