Pluimveerechten

Om in Nederland dieren te mogen houden zijn voor bepaalde diersoorten rechten nodig.

Zo kennen we in Nederland sinds de wijziging van de Meststoffenwet ook pluimveerechten, uitgedrukt in pluimvee eenheden (PE). Voor het houden van één hen of haan vanaf 18 weken leeftijd heeft u bijvoorbeeld één PE nodig en voor vleeskuikens 0,48 PE.

Ook voor het gebruik van pluimveerechten gelden concentratiegebieden. Rechten kunnen verhandeld worden van bedrijven binnen een concentratiegebied naar bedrijven buiten de concentratiegebieden. Andersom is het niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om rechten over te schrijven tussen concentratiegebied-zuid naar concentratiegebied-oost of andersom.

Zowel lease als koop/verkoop is mogelijk. Voor een actueel overzicht van vraag en aanbod kunt u contact met ons opnemen.