Vervangende Verwerkings Overeenkomsten (VVO)

Sinds 2014 is er in Nederland een mestverwerkingsplicht. Iedere veehouder is daarmee verplicht om een bepaalde hoeveelheid van de geproduceerde mest (fosfaat) te verwerken.

Wilt of kunt u uw mest niet zelf verwerken, dan kunt u uw verplichting overdragen aan een ander bedrijf. Dat gebeurt middels Vervangende Verwerkings Overeenkomsten. Wilt of kunt u meer mest verwerken dan u verplicht bent, kunt u een verplichting overnemen.

Aelmans heeft een groot netwerk van veehouders. Dat netwerk zetten we graag in om vraag en aanbod van VVO’s bij elkaar te brengen. Naast de bemiddeling tussen vraag en aanbod, helpen we uiteraard bij het opstellen van een VVO voor uw bedrijf.