Exploitatiebegroting

Met een exploitatiebegroting bepaal je of je winst of verlies maakt. Je zet namelijk de verwachte omzet en kosten onder elkaar. Een exploitatiebegroting vormt een onderdeel van jouw bedrijfsplan.

Een exploitatiebegroting verschaft je bijvoorbeeld inzicht in de minimaal te behalen omzet om de begrootte kosten te kunnen dekken en om dus winst te maken. De begrotingen die je maakt (of laat maken), zijn in eerste instantie bedoeld om jouw eigen inzicht te vergroten. Vaak zien we dat exploitatiebegrotingen worden gemaakt met het oog op uitbreiding of aanpassing van de financiering.