Financieringsbegroting

Met het in beeld brengen van wat de voorgenomen investeringen zijn, wordt inzichtelijk wat de totale kapitaalsbehoefte is om jouw plannen te realiseren. Met een financieringsbegroting wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de investeringen gefinancierd kunnen worden. Subsidies kunnen deel uitmaken van een financieringsbegroting. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de fiscale gevolgen van investeringen.