Financieringsvraagstukken

Financiering vraagt om een duidelijke lange termijn visie. Een passende financiering is cruciaal voor elk bedrijf. We beschikken over adviseurs die een sterke achtergrond hebben op het gebied van de financiële dienstverlening.

Bij de financiering van een bedrijf is het belangrijk dat de kapitaalbehoefte afgestemd wordt op de individuele situatie. Zowel bij bedrijfsovername, bedrijfsontwikkeling als bij een doorlopende bedrijfsvoering kan behoefte ontstaan om kapitaal van buitenaf aan te trekken. Bij investeringsplannen wordt de kapitaalbehoefte in beeld gebracht. Een financieringsplan voorziet in een voorstel om in de kapitaalbehoefte te voorzien. De financieringslasten dienen afgestemd te worden op de cashflow van het bedrijf. Daarbij dient rekening gehouden te worden met zaken als investeringsdoel, de economische levensduur van het object, de zekerheden die je kunt bieden en de persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Er bestaan verschillende financieringsmogelijkheden. De belangrijkste traditionele financieringsvormen zijn bancaire leningen, kredieten en leasen. Het scala aan financieringsvormen is de laatste jaren veel uitgebreider geworden. In de praktijk zien we ook steeds vaker private partijen.

Aangeboden diensten

Onze adviseurs begeleiden je bij:

  • Het opstellen van een passend investerings- en financieringsplan,
  • De analyse van de haalbaarheid,
  • Het zoeken van een passende financieringspartij,
  • Het aanvragen van één of meerdere offerte,
  • Het beoordelen van financieringsoffertes,
  • Het beoordelen van leaseconstructies,
  • De keuze van de meest gunstige financieringsvoorwaarden.