Gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Europese Unie heeft binnen Europa de zorg voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel. Binnen de kaders van het GLB bepalen lidstaten hun eigen landbouwbeleid. In Nederland is RVO.nl in opdracht van het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Het Nederlandse uitgangspunt is dat bedrijven meer moeten gaan innoveren, zich beter op de markt moeten richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun. Bedrijven zijn op deze manier in staat hun goede concurrentiepositie te behouden. Daarnaast werken we naar een productiewijze toe waarbij efficiënter gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, om zo natuur en milieu te sparen.

Vanuit het GLB wordt onder andere de regeling voor directe inkomenssteun uitgevoerd, met daarin diverse subsidies, zoals de basisbetalingsregeling en de vergroeningsbetaling. Daarnaast is er geld beschikbaar voor markt- en prijsbeleid en plattelandsontwikkeling (indirecte inkomenssteun). Kortom: Het GLB is voortdurend in ontwikkeling en spoort agrariërs aan om duurzamer en innovatiever te ondernemen.