Innovaties

De agrarische sector is een sector waar veel innovatieve oplossingen worden bedacht en in de praktijk worden toegepast. Hierbij kun je denken aan logistieke processen, slimme teeltsystemen, stalsystemen, besparende  energietechnieken. Door de korte lijnen tussen agrarische ondernemers en de toeleverende industrie wordt vaak een oplossing voor een probleem of een verbeterde techniek snel in de praktijk gebracht zonder dat het vooraf goed is getest en dus de haalbaarheid van de investering nog niet bekend is. Vaak word er nog onderzoek gedaan aan innovatieve oplossingen op de agrarische bedrijven zelf. Praat met een adviseur over de kans van slagen van een innovatieve oplossing en welke subsidies er kunnen worden aangevraagd.

De overheid stimuleert met subsidies innovaties en samenwerking tussen partijen en kan daarmee bijdragen in het verminderen van risico’s die ontstaan bij innovaties, die nog niet voldoende zijn getest in de praktijk.

Aelmans beschikt over een specialist op het gebied van energie en subsidies. Hij kan je begeleiden in de vragen die er ontstaan wanneer je een innovatief idee in de praktijk wilt gaan brengen. Door onderzoek te doen naar bestaande oplossingen voor het probleem en een innovatieve oplossing kritisch te beoordelen op technische en economische haalbaarheid, worden risico’s in de bedrijfsvoering verminderd. Verder kan voor risico’s die een innovatieve investering met zich mee brengt of de extra tijd die het jou als eerste praktijkbedrijf kost, subsidie worden verkregen.

Ook demonstratieprojecten van veelbelovende innovatieve toepassingen worden gesubsidieerd. Er zijn diverse subsidiepotjes van onder andere de Rijksoverheid, Europa, Provincie en Gemeenten beschikbaar waar een subsidie kan worden aangevraagd. Hiervoor moet vooraf een goed opgezet projectplan worden ingediend bij de betreffende instantie om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen en meer kans van slagen te hebben.

Onze adviseur begeleidt je bij:

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Projectplan maken
  • Subsidie aanvragen
  • Projectleiding

Vragen of benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met jouw specialist of maak gebruik van het contactformulier.