Landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling (art. 3.12 Wet IB 2001 houdt – kort gezegd – in dat ondernemers in de agrarische sector geen belasting hoeven te betalen over de waardevermeerdering van in een landbouwbedrijf gebruikte grond. Dit geldt voor zover die vermeerdering het gevolg is van de ontwikkeling van de waarde in het economisch verkeer bij voortzetting van de agrarische onderneming (WEVAB). Hierover is de afgelopen jaren het een en ander te doen geweest.

Het fiscaal, en daarmee financieel belang van de landbouwvrijstelling is enorm groot. De discussie over de waarschijnlijke afschaffing loopt al enige jaren. Herwaardering is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Aelmans Adviesgroep heeft op dit vlak al veel ervaring opgedaan en kan zo voldoende maatwerk leveren.