Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting of liquiditeitsprognose is simpel gezegd een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode. Een liquiditeitsbegroting geeft een antwoord op de vraag of er voldoende middelen aanwezig zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Een goed inzicht in de te verwachten liquiditeitsontwikkelingen stelt je in staat om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen op jouw rekening. Vooral bedrijven met grote seizoensinvloeden zijn gebaat bij dit inzicht, maar ook bedrijven met (te) matige rendementen. Vanwege het inzicht ben je beter in staat om de bekende ‘vinger aan de pols te houden’. Op basis van het inzicht kun je ook (met argumenten) afspraken maken met partijen als jouw bank of toeleverancier.