Mediation

Met mediation los je een conflict op samen met de persoon of instantie waarmee je dit hebt. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt je daarbij. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. De mediator helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Niet alle, maar wel veel conflicten zijn geschikt voor mediation.

Dat kunnen zowel particuliere als zakelijke conflicten zijn. Voorbeelden zijn echtscheidingen, arbeidsconflicten, burenruzies, conflicten bij samenwerking tussen bedrijven en organisaties.

Ook de overheid past steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften). Een groot voordeel van mediation ten opzichte van juridische procedures is dat het vaak sneller verloopt en daardoor ook goedkoper is. Veel belangrijker is echter dat een geslaagde mediation leidt tot een win-win-situatie. In een juridische procedure is er in principe altijd sprake van een winnaar én een verliezer. En zeker niet onbelangrijk is de aandacht voor de onderlinge relatie als je met elkaar verder wilt.