Mestboekhouding

Jaarlijks moeten de mestboekhoudingen voor 31 januari zijn afgerond, daarvoor moeten de aanvullende gegevens worden ingediend bij Dienst Regelingen. Indien nodig moeten dan ook de bemestingsplannen voor 2014 gereed zijn. Verder dienen voor de verschillende bedrijven de verwerkingsplicht te bepaald worden en een route zijn afgesproken hoe de naleving van deze verwerkingsplicht en de wijziging van de verwerkingsplicht wordt bewaakt.

Om de gebruiksnormenberekeningen correct uit te kunnen voeren, zijn voor graasdieren de volgende gegevens nodig:

  • Veesaldokaart
  • Grondgebruik gegevens
  • Grondanalyses
  • Mestaanvoer- en/of afvoergegevens
  • Melkleverantiegegevens
  • Kunstmestleverantiegegevens

Bij een staldierenbedrijf of neventak zijn aanvullende gegevens nodig zoals voergegevens en productiegegevens (bijvoorbeeld afgeleverde en aangevoerde dieren: deze zijn op te vragen bij leverancier en afnemer).