Productierechten

De begeleiding en advisering van ondernemers bij (ver)kopen en (ver)leasen van quota en rechten vraagt om specialistische kennis. Door jarenlange ervaring zijn onze adviseurs goed op de hoogte van de snel veranderde regelgeving en kunnen zij al uw vragen met betrekking tot quota en rechten beantwoorden.

Aangeboden diensten

Onze adviseurs begeleiden u bij:

•    Het bij elkaar brengen van aanbieder en afnemer; 
•    Het uit handen nemen van de benodigde administratieve handeling; 
•    Een correcte en snelle afwikkeling van de transactie; 
•    Zekerheidstelling van de koopsom middels een derdengelden-rekening.

Tevens kunt u bij ons kantoor terecht voor informatie over toekomstige/verwachte wijzigingen in de wetgeving (o.a. toeslagrechten).

En voor alle duidelijkheid: In het kader van transparantie naar onze opdrachtgevers nemen we zelf geen positie in. D.w.z. dat we partijen bij elkaar brengen en een tarief in rekening brengen voor onze dienstverlening en geen marge op de transactie nemen.

 

 

Gerelateerde diensten