Specifieke adviesgebieden

Vanuit de 5 werkvelden binnen de Aelmans Adviesgroep wordt een klant bij voorkeur integraal geadviseerd. Er zijn een ook aantal specifieke terreinen die over meerdere of alle werkvelden heen gaan.

In dit hoofdstuk geven we graag een afzonderlijk toelichting.