Subsidie advies

De nationale overheid, maar ook de Europese Unie, provincies en gemeenten verstrekken subsidies om innovaties en investeringen op diverse aandachtsgebieden van de overheid te stimuleren. Verandert het beleid, dan veranderen subsidiemogelijkheden vaak ook. Het volgen van deze ontwikkelingen en aanvragen van subsidies vereist veel tijd, energie en kennis.

Subsidies hebben veelal een stimulerend karakter. Kenmerkend voor alle regelingen is min of meer dat er naast een subsidiabel deel van de kosten, een bepaald deel van de financiering door de aanvrager zelf gedragen dient te worden. Dit kan gaan om een deel van het benodigde investeringskapitaal maar ook bijvoorbeeld om een bepaald deel van gespecificeerde projectkosten. Subsidies kunnen worden aangevraagd door zowel individuele ondernemingen c.q. rechtspersonen als samenwerkingsverbanden.

Subsidies kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe kansen voor jouw bedrijf of instelling. Wil je meer weten na het lezen van deze informatie of wil je een subsidieadvies neemt je dan contact op met onze adviseur, hij informeert jou graag verder over de verschillende mogelijkheden.