Milieu

Aelmans Eco beschikt over een milieuteam met een sterke naam bij haar opdrachtgevers. Zowel voor overheid, bedrijfsleven als particulier zijn we een betrouwbare en onafhankelijke partner bij het oplossen van milieuvraagstukken.

Onze adviseurs beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van bodem- en geotechnisch onderzoek, werkzaamheden in het kader van het bouwstoffenbesluit, het begeleiden /coördineren van bodemsaneringen en het uitvoeren van asbestinventarisaties. Ze zijn specialisten die uw taal spreken, service bieden en staan voor hoge kwaliteit en een bruikbaar advies met als resultaat de beste oplossing.

Van betrekkelijk eenvoudig onderzoek tot begeleiding bij de uitvoering van een omvangrijk saneringsproject. Onze adviseurs verzorgen alle formaliteiten en dragen zorg voor een correcte uitvoering. Waar nodig werken zij samen met collega's om een fullservice dienstverlening voor aannemer, ontwikkelaar, overheid of particulier te leveren.

Ons milieuadviesbureau wordt gevormd door Aelmans Eco, Archimil en Nipa Milieutechniek. We werken vanuit de locaties Ubachsberg Baexem, Asten en Oss en kunnen daardoor een breed palet aan opdrachtgevers bedienen.

Vacatures 

Wij zijn voor onze afdeling Bodem voortdurend op zoek naar nieuwe collega's! Kijk ook eens op onze vacaturepagina

Onze milieu-certificeringen

Ga naar de website van Ascert Ga naar de website van Eerland
Ga naar de website van SIKB Ga naar de website van VCA
Ga naar de website van VCA

Aelmans Eco b.v. is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB streeft naar kwaliteitsborging en een continue verbetering van milieutechnisch bodemadvies bij de aangesloten adviesbureaus. Door het VKB-keurmerk hebben opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerende adviesbureau conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt werkt. Deze eisen hebben betrekking op de competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Het VKB-keurmerk geeft aan dat het betreffende adviesbureau zich actief bezighoudt met kwaliteitsverbetering, voldoet aan alle door de VKB voorgeschreven kwaliteitscriteria en de werkzaamheden worden uitgevoerd door competente medewerkers volgens de vigerende VKB-protocollen.
Meer informatie? www.vkb-online.nl.

Referenties Bodem & Milieu

Benieuwd naar onze referenties in het werkveld Bodem & milieu? Klik hier voor een greep uit onze projecten.

Klik hier