Milieu

Zowel voor overheid, bedrijfsleven als particulier is Aelmans Milieu een betrouwbare en onafhankelijke partner bij het oplossen van milieuvraagstukken.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van bodem, water, flora en fauna, asbest, geotechniek en geluid. Van bureaustudie en vooronderzoek tot uitvoering van complexe onderzoeken en begeleiding van de maatregelen: wij verzorgen alle formaliteiten en zorgen voor een correcte uitvoering. Waar nodig werken we samen met collega’s van Aelmans Adviesgroep om een full-service dienstverlening voor aannemer, ontwikkelaar, overheid of particulier te leveren.

U kunt bij ons terecht voor geotechnisch onderzoek, bodemonderzoek, werkzaamheden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, het begeleiden /coördineren van bodemsaneringen en het uitvoeren van asbestinventarisaties. Maar ook voor akoestisch onderzoek, flora en fauna en advies over hemelwaterinfiltratie en doorlatendheidsmetingen bent u aan het juiste adres.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening staat in het teken van:

  • Hoge kwaliteit. Onze werkzaamheden worden altijd zorgvuldig uitgevoerd. Wij voldoen uiteraard aan alle eisen en certificeringen rondom veiligheid.
  • No-nonsense. We staan met beide benen op de grond en zorgen ervoor dat ons advies aansluit op de praktijk.
  • Een totaaloplossing. Wij kunnen uw project van A tot Z begeleiden. Binnen Aelmans beschikken wij over zeer specialistische kennis op het gebied van de fysieke leefomgeving. We kunnen snel schakelen met onze collega’s die alles weten over o.a. ruimtelijke ontwikkeling, juridische zaken, bouwadvies, agrarisch advies, grondzaken en vastgoed.

Onze bedrijven en locaties

Archimil B.V., Nipa Mileutechniek B.V. en Aelmans Eco B.V. zijn de bodembureaus van de Aelmans Adviesgroep . Zij opereren onder de naam Aelmans Milieu en richten zich op milieuonderzoek en geotechniek. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zijn we gecertificeerd en erkend.

Momenteel zijn Archimil B.V. en Nipa Milieutechniek B.V.  gecertificeerd bij SGS Intron Certificatie en Aelmans Eco B.V. bij Normec Certification. Deze certificerende instellingen hebben certificaten afgegeven op basis van een gerechtvaardigd vertrouwen dat de werkzaamheden conform norm eisen worden uitgevoerd. Wij zijn gecertificeerd voor de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 1000, 2000, 2100 en 6000 en de systeemcertificaten ISO 9001, CO2 Prestatieladder en VCA**.

De erkenningen voor het mogen uitvoeren van onderzoek op het gebied van monsterneming partijkeuringen, milieuhygiënisch bodemonderzoek en milieukundige begeleiding zijn te vinden op de site van Bodemplus.nl.

Aanvullend zijn wij lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB streeft naar kwaliteitsborging en een continue verbetering van milieutechnisch bodemadvies bij de aangesloten adviesbureaus. Door het VKB-keurmerk hebben opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerende adviesbureau werken conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt werkt. Deze eisen hebben betrekking op de competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Het VKB-keurmerk geeft aan dat het betreffende adviesbureau zich actief bezighoudt met kwaliteitsverbetering, voldoet aan alle door de VKB voorgeschreven kwaliteitscriteria en de werkzaamheden worden uitgevoerd door competente medewerkers volgens de vigerende VKB-protocollen.

Daarnaast zijn wij lid van De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). De VOTB is een brancheorganisatie van bedrijven met werkzaamheden op het gebied van de geotechniek, waarbij het geotechnisch bodemonderzoek centraal staat. De VTOB promoot het belang van goed technisch bodemonderzoek en zet zich in voor het gemeenschappelijke belang van haar leden.  Binnen de vereniging wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld.

Vacatures 

Wij zijn voor onze afdeling Milieu voortdurend op zoek naar nieuwe collega's! Kijk op werkenbijaelmans.com

Onze milieu-certificeringen

 

 

Aelmans Eco b.v. is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB streeft naar kwaliteitsborging en een continue verbetering van milieutechnisch bodemadvies bij de aangesloten adviesbureaus. Door het VKB-keurmerk hebben opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerende adviesbureau conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt werkt. Deze eisen hebben betrekking op de competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 

Het VKB-keurmerk geeft aan dat het betreffende adviesbureau zich actief bezighoudt met kwaliteitsverbetering, voldoet aan alle door de VKB voorgeschreven kwaliteitscriteria en de werkzaamheden worden uitgevoerd door competente medewerkers volgens de vigerende VKB-protocollen.
Meer informatie? www.vkb-online.nl.

Referenties Bodem & Milieu

Benieuwd naar onze referenties in het werkveld Bodem & milieu? Klik hier voor een greep uit onze projecten.

Klik hier
Meer info?

Onze ervaren adviseurs voorzien u graag van meer informatie.

Neem contact op