Flora en fauna

Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied noodzakelijk. Op basis van de Wet natuurbescherming dient namelijk aangetoond te worden welke planten, dieren en biotopen (eventueel) aanwezig zijn en in welke mate deze bestaande flora- en faunawaarden worden aangetast.

Om dit te bepalen wordt een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Aelmans beschikt over een team van specialisten dat zorg kan dragen voor een dergelijk onderzoek.

Veelal volstaat een zogenaamde ‘quickscan’, zijnde een veldbezoek en een bureauonderzoek naar de ligging ten opzichte van beschermde natuurgebieden en beschermde dieren- en plantensoorten. Afhankelijk van de aangetroffen natuurwaarden kan vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Wanneer het niet mogelijk is effecten op beschermde flora en fauna te vermijden, dient een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Het uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen, bijvoorbeeld het aanplanten van nieuwe natuur en/of het creëren van vervangende nest- of verblijfsplaatsen is hiervoor vereist.

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug
Linkedin icoon

Uw specialist: Dhr. J.J. (Jorn) Jager MSc Projectmedewerker ecologie

jjager@aelmans.com
Locatie(s): Oss