Funderingsadvies

Een sterke en goed berekende fundering is onmisbaar voor elk gebouw: van woning tot kantoorpand tot bedrijfshal.

Wanneer u een woning gaat bouwen of verbouwen, kan uw de constructeur en/of de gemeente naar een funderingsadvies vragen. Vaak is het een vereiste voor de aanvraag van de vergunning. Aelmans kan een onafhankelijk funderingsadvies voor u opstellen. Door middel van een funderingsonderzoek stellen wij vast of er grondverbetering moet worden toegepast, of dat er gefundeerd moet worden op staal of palen. Ook een verzakte woning kan aanleiding zijn voor een funderingsonderzoek.

Een funderingsonderzoek wordt uitgevoerd door middel van grondsonderingen- en boringen. Met de sonderingen wordt tevens de grondwaterstand gepeild. Daarna wordt het terrein ter hoogte van de sondeerpunten en putten in de straat ingemeten. De combinatie van al deze gegevens vormt de input voor het funderingsadvies.

De werkwijze van het onderzoek is afhankelijk van de locatie en de grond. Op goed bereikbare locaties sonderen we met onze sondeertruck, op minder grote locaties met een compacter apparaat. Ook inpandig kunnen we sonderingen uitvoeren.    

Gerelateerde diensten