Geotechnisch advies

De geotechniek speelt zich voornamelijk onder het maaiveld af. Aelmans ECO beschikt over de kennis om een adviserende functie te verlenen bij geotechnische vraagstukken, met name met betrekking tot de bodemgesteldheid ten behoeve van ondergrondse constructies, funderingen en grondwater.

Op basis van door ons (of door derden) uitgevoerd grondonderzoek stellen wij geotechnische adviezen op conform geldende normen (NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1; Algemene regels’) en richtlijnen (CUR ontwerp richtlijnen) voor alle soorten geotechnische constructies.

Aelmans ECO maakt hiervoor gebruik van gevalideerde software (o.a. Technosoft etc.). Onze werkwijze voor alle soorten advies is herkenbaar en solide. In alle gevallen wordt voorafgaand aan het opstellen van het advies inhoudelijk met de opdrachtgever overlegd over de specifieke project uitgangspunten om tot een optimale inzet van beschikbare uitvoeringstechnieken te komen.

Aelmans ECO beschikt over de benodigde softwarepakketten en moderne apparatuur.

Gerelateerde diensten