Partijkeuring asbest (AP04)

Net zoals de partijkeuring bouwstoffen en grond (AP04) kan een partijkeuring asbest milieuhygiënische kwaliteit van te hergebruiken grond aangeven omtrent asbest. Bij hergebruik van bouwstoffen of grond kan het noodzakelijk zijn een milieu-hygiënische verklaring (bijvoorbeeld een partijkeuring of een productcertificaat) te overleggen waarbij is onderzocht op asbesthoudende materialen.

 

 

 

 

Gerelateerde diensten