Bedrijfsoprichting-uitbreiding

Ondernemers zijn voortdurend bezig met het maken van plannen. Bij startende ondernemers gaat dit over het oprichten van een bedrijf en bij gevestigde ondernemers gaat het over uitbreiding en/of verbouwplannen.

Naast zaken als een bedrijfsnaam, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het maken van een ondernemersplan, het financieren van het bedrijf en verzekeringen loop je bij het oprichten en/of uitbreiden van je bedrijf ook tegen regels op het vlak van Omgevingsrecht en Milieu (de Wet milieubeheer) aan.

Om je bedrijfsplannen uit te voeren moet je op een aantal punten in overleg met de overheid (in de regel gemeente en/of provincie). Dit heeft dan te maken met mogelijke beperkingen op het gebied van ruimtelijke ordening (te kleine bouwkavel in bestemmingsplan), het aanvragen van vergunningen, het oprichten van gebouwen en/of milieuregels.

Dit zijn zaken die door ondernemers vaak als ‘moeilijk, complex en bureaucratisch’ worden ervaren. Een goede begeleiding en advies is hierbij in de regel wenselijk en noodzakelijk.

Aelmans Ruimte, Omgeving en Milieu is een adviesbureau dat je kan begeleiden bij het concretiseren van je bedrijfsplannen. Wij begeleiden je bij het uitwerken van je bedrijfsplannen, het aanvragen van omgevingsvergunningen, het voeren van bestemmingsplanprocedures en werken de daarbij noodzakelijke rapporten voor je uit, zodat deze trajecten zo snel en soepel mogelijk worden doorlopen.

Wij kunnen je ondersteunen bij:

  • Het onderzoeken van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bestaande (vigerende) bestemmingsplan
  • Het maken van een BedrijfsOntwikkelingsPlan (BOP) waarin je plannen worden beschreven
  • Het toetsen van je plannen aan het Limburgs Kwaliteits Menu (LKM) en/of de Brabantse Zorgvuldigheids Score Veehouderij (BZV)
  • Het opstellen van Ruimtelijke Onderbouwingen en het opstellen/wijzigen van bestemmingsplannen (postzegelplannen, partiële herzieningen en/of wijzigingsplannen)
  • Het uitwerken en aanvragen van Omgevingsvergunningen (bouw, aanleg, sloop, kap etc.) en ook aanvragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  • Het uitvoeren van technische onderzoeken (bodem, watertoets, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, verkeer, parkeren, landschappelijke inpassing en flora- en fauna)
  • Het aanvragen van een milieuvergunning (omgevingsvergunning milieu) of het doen van een milieumelding in het kader van het Activiteitenbesluit (BARIM)

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug