Bestemmingsplan-procedure

In een bestemmingsplan ligt vast wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt in een bestemmingsplan aan elk perceel een bestemming gegeven en is erin opgenomen of en hoe er gebouwd mag worden. Een dergelijk bestemmingsplan wordt uitgewerkt door de gemeente.

Het kan ook zijn dat een bedrijf of een burger een andere bestemming voor zijn individuele locatie wil, bijvoorbeeld omdat hij meer wil bouwen dan het bestemmingsplan toelaat. In dat geval wordt het bestemmingsplan uitgewerkt in opdracht van dat bedrijf of die burger.

Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Je kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Hieronder geef ik aan hoe de procedure er uitziet en wat de mogelijkheden zijn.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt het wijzigen van een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen, vooraf aan. Dit doet ze bijvoorbeeld in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente. De gemeente is niet verplicht jou persoonlijk in kennis te stellen van het veranderen van de bestemming van jouw perceel of dat van jouw buren.Je moet dit dus zelf goed in de gaten houden.

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente, ondernemer of burger stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerp wordt door de gemeente zes weken ter inzage gelegd, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, de gemeentelijke website of via ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode van 6 weken kunt je jouw 'zienswijze' kenbaar maken aan de gemeenteraad. Doe je dit niet, dan kun je geen beroep instellen of een verzoek doen om voorlopige voorziening, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Als je geen zienswijze indient verspeel je dus jouw rechten.

Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan

Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan heeft zij 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken.

De termijn voor bekendmaking kan in bepaalde gevallen langer zijn, namelijk 6 of 7 weken. Als de provincie en de Rijksoverheid eigenaar of beheerder zijn van nabijgelegen gronden of als er zienswijzen zijn ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan welke hebben geleid tot wijzigingen in het plan, dan hebben zij deze tijd om te overwegen of zij een zogenaamde 'aanwijzing' willen geven bij het bestemmingsplan. Heeft de provincie of de Rijksoverheid een aanwijzing gegeven dan treedt dat deel van het bestemmingsplan niet in werking.

Beroep instellen

Ben je het niet eens met het besluit van de gemeenteraad dan kun je beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode je beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking en kan de gemeente, de ondernemer of de burger beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan. Om beroep in te stellen moet je jouw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heb je jouw zienswijze niet kenbaar gemaakt, dan kun je alleen beroep instellen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wil je tegenhouden dat er al gebouwd wordt dan kun je, als je beroep hebtt ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort tot een beslissing genomen is over het beroep tegen dat bestemmingsplan. Tot die tijd kan er van dat bestemmingsplan geen gebruik worden gemaakt.

Griffierecht

Ga je bij de rechter tegen een besluit in beroep of dien je een verzoek om een voorlopige voorziening in, dan moet je griffierecht betalen. Win je de zaak, dan wordt het griffierecht terugbetaald.

De adviseurs van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. beschikken over specialistische kennis van het omgevingsrecht en kunnen je bijstaan met advies over een te voeren bestemmingsplanprocedure. Ook kunnen zij je van dienst zijn bij het indienen van een zienswijze tegen een bestemmingsplan en het voeren van een beroepsprocedure en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug