Bouwkavel-vergroting

Ondernemers zijn voortdurend op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor hun bedrijf. Bij het uitbreiden van jouw bedrijf loop je mogelijk tegen regels op het vlak van het Omgevingsrecht (Wet ruimtelijke ordening) aan omdat jouw bouwkavel te klein is of de bestemmingsplanregels (zoals goot- en bouwhoogte) zodanig beperkend zijn dat de uitbreiding niet kan worden gerealiseerd.

Om jouw bedrijf uit te breiden moet je in dat geval op een aantal punten in overleg met de overheid (in de regel gemeente en/of provincie). Dit heeft dan te maken met beperkingen in het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening ( zoals een te kleine bouwkavel in bestemmingsplan).

Bij het vergroten van een bouwkavel is een goede begeleiding en advies in de regel wenselijk en noodzakelijk. Ruimtelijke procedures zijn zaken die door ondernemers vaak als ‘moeilijk, complex en bureaucratisch’ worden ervaren. Aelmans Ruimte, Omgeving en Milieu is een adviesbureau dat u kan begeleiden bij het concretiseren van uw uitbreidingsplannen en de daarvoor noodzakelijke bouwkavelvergroting. Wij begeleiden je bij het uitwerken van jouw bedrijfsplannen en het voeren van de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. Wij werken de daarbij noodzakelijke rapporten voor jou uit, zodat de bouwkavelvergroting in samenspraak met de gemeente zo snel en soepel mogelijk wordt doorlopen.

Wij kunnen jou ondersteunen bij:

  • Het maken van een BedrijfsOntwikkelingsPlan (BOP) waarin jouw uitbreidingsplannen worden beschreven
  • Het toetsen van jouw plannen aan het Limburgs Kwaliteits Menu (LKM) en/of de Brabantse Zorgvuldigheids Score Veehouderij (BZV)
  • Het opstellen van Ruimtelijke Onderbouwingen en wijzigen van bestemmingsplannen (postzegelplannen, partiële herzieningen en/of wijzigingsplannen)
  • Het uitwerken en indienen van aanvragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (projectprocedure / afwijkingsbesluiten)
  • Het uitvoeren van technische onderzoeken (bodem, watertoets, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, verkeer, parkeren, landschappelijke inpassing en flora- en fauna)
  • Het aanvragen van een milieuvergunning (omgevingsvergunning milieu) of het doen van een milieumelding in het kader van het Activiteitenbesluit (BARIM)

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug