Flora en fauna

Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied noodzakelijk. Op basis van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet dient namelijk aangetoond te worden welke planten, dieren en biotopen (eventueel) aanwezig zijn en in welke mate deze bestaande flora- en faunawaarden worden aangetast.

Om dit te bepalen wordt een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. voert dergelijke onderzoeken niet zelf uit, maar beschikt over een netwerk van ervaren ecologen, die zorg kunnen dragen voor een deugdelijk onderzoek.

Veelal volstaat een zogenaamde ‘quickscan’, zijnde een veldbezoek en een bureauonderzoek naar de ligging ten opzichte van beschermde natuurgebieden en beschermde dieren- en plantensoorten. Afhankelijk van de aangetroffen natuurwaarden kan vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Wanneer het niet mogelijk is effecten op beschermde flora en fauna te vermijden, dient een ontheffing (Flora- en faunawet) of vergunning (Natuurbeschermingswet) te worden aangevraagd. Het uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen, bijvoorbeeld aanplant van nieuwe natuur, is in beide gevallen vereist.

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug