Geotechnisch onderzoek

Geotechnisch grondonderzoek bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van grondboringen en sonderingen. Aelmans ECO beschikt over modern materieel waarmee op alle locaties onderzoek kan worden uitgevoerd.

Het sonderen is een Nederlandse uitvinding en wordt al vele jaren gebruikt als grondonderzoek. De sondering geeft een goed beeld van de bodemopbouw en de draagkracht van de diverse grondlagen.

Bij het sonderen drukt men een conus in de grond met een constante snelheid. De conus registreert de gronddruk op de punt en de wrijving langs de schacht. Naast voornoemde bodemeigenschappen is het ook mogelijk om de volgende waarden te registreren; helling, waterspanning, elektrische geleidbaarheid, versnellingseigenschappen en temperatuur.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de vigerende normen NEN-EN-ISO 22476-1 (voor elektrisch sonderen), NEN-EN-ISO 22476-12 (voor mechanisch sonderen), NEN-5119, NEN-5120 en ISO-22475-1.

De kracht van Aelmans ECO ligt in de combinatie van specialistische kennis en praktijkgerichtheid. Hierdoor zijn wij in staat om complexe geotechnische mechanismen direct te vertalen in een praktisch uitvoerbare en economisch meest aantrekkelijke oplossingen.

Gerelateerde diensten