Geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek geeft inzicht in de bodemopbouw en de draagkracht van de diverse grondlagen. Geotechnisch grondonderzoek bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van grondboringen en sonderingen. Voor elke locatie hebben wij passend, modern materiaal om het onderzoek uit te voeren*.

Het sonderen is een Nederlandse uitvinding en wordt al vele jaren gebruikt als grondonderzoek. Bij het sonderen drukt men een conus in de grond met een constante snelheid. De conus registreert de gronddruk op de punt en de wrijving langs de schacht. Naast voornoemde bodemeigenschappen is het ook mogelijk om de volgende waarden te registreren; helling, waterspanning, elektrische geleidbaarheid, versnellingseigenschappen en temperatuur.

Geotechnisch advies

Op basis van het uitgevoerd onderzoek stellen wij geotechnische adviezen op conform geldende normen en richtlijnen** voor alle soorten geotechnische constructies.

Onze adviseurs verzorgen alle formaliteiten en dragen zorg voor een correcte uitvoering. Aelmans maakt hiervoor gebruik van gevalideerde software (o.a. Technosoft). Wij werken praktijkgericht en passen ons advies altijd aan op de uitgangspunten van het project. Zo kunnen we u zo goed mogelijk adviseren over de te nemen vervolgstappen.

*Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de vigerende normen NEN-EN-ISO 22476-1 (voor elektrisch sonderen), NEN-EN-ISO 22476-12 (voor mechanisch sonderen), NEN-5119, NEN-5120 en ISO-22475-1.

** normen (NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1; Algemene regels’) en richtlijnen (CUR ontwerp richtlijnen)

Gerelateerde diensten

Referenties Bodem & Milieu

Benieuwd naar onze referenties in het werkveld Bodem & milieu? Klik hier voor een greep uit onze projecten.

Klik hier