Ruimtelijke onderbouwing

Stel je dient bij de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning in voor  het onderdeel bouwen. Als dit bouwplan rechtstreeks past binnen het bestemmingsplan dan doorloop je de reguliere procedure van 8 weken.Als het bouwplan niet past binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan dan kan de vergunning niet rechtstreeks worden verleend en moet er worden ‘afgeweken’ van het bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval wel instemmen met jouw plan, maar er moet daarvoor wel een ‘procedure uitgebreide omgevingsvergunning’ worden doorlopen.  Die procedure kan 26 weken duren. Wat nu?

Een wettelijke voorwaarde bij een ‘procedure uitgebreide omgevingsvergunning’ is het opstellen van een ‘ruimtelijke onderbouwing’. Hierin moet worden onderbouwd en toegelicht waarom jouw plannen passen binnen de geldende wet- en regelgeving. Ook moet er getoetst worden aan Provinciaal en gemeentelijk beleid, aan milieuaspecten (zoals bodem, geluid, milieuzonering e.d.), archeologie, verkeer en parkeren, waterhuishouding (watertoets), en meer. Al deze aspecten moeten in een ruimtelijke onderbouwing worden beschreven in relatie tot jouw bouwplan. De algehele conclusie in een ruimtelijke onderbouwing moet uiteindelijk zijn dat jouw plannen, ondanks dat ze niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan, vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar en dus toch mogelijk zijn. Met die conclusie kan de omgevingsvergunning alsnog worden verleend.

Onze adviseurs van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu hebben ruime ervaring en kennis in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwingen. Word je bij jouw plannen na het aanvragen van een omgevingsvergunning geconfronteerd met de verplichting tot het uitwerken van een ruimtelijke onderbouwing, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug