Watertoets

Nederland blinkt als relatief klein land wereldwijd uit op het gebied van watermanagement. De Delta-werken zijn hiervan een goed voorbeeld. Maar ook op kleinschaliger niveau vervult de waterhuishouding een belangrijke rol bij (nieuwe) ontwikkelingen. Zo moet ieder ruimtelijk plan voldoen aan de beleidsuitgangspunten van waterhuishouding en een zogenaamde ‘watertoets’ doorstaan.

Eenvoudigweg is het beleid erop gericht om schoon (hemel)water en vuil (afval)water van elkaar te scheiden. Het schone water dient daarbij zoveel als mogelijk terug te worden gebracht naar het natuurlijke proces. Infiltratie van hemelwater in de bodem is daarbij een veel voorkomende toepassing. Daarbij mag geen wateroverlast voor derden optreden.

Om te kunnen beoordelen dat wateroverlast niet zal optreden, wordt gerekend met kengetallen voor hoeveelheden neerslag in extreme situaties (buien van eens in de 25 en eens in de 100 jaar). Aan de hand van die kengetallen en het nieuw te verharden oppervlak kan de hoeveelheid neerslag worden berekend. Mede rekening houdend met de infiltratiecapaciteit van de bodem kan vervolgens worden berekend wat de buffercapaciteit van een te treffen (hemel)watervoorziening moet zijn, om wateroverlast te kunnen voorkomen.

De wijze van omgang met hemelwater (en afvalwater) dient inzichtelijk te worden gemaakt bij ieder ruimtelijk plan. Al naar gelang het oppervlak van de totale (nieuwe) verhardingen dient het plan te worden voorgelegd aan het betreffende waterschap voor advies. Het waterschap dient vervolgens een positief wateradvies af te geven.

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. beschikt ruime ervaring op het gebied van de ‘watertoets’. Dit niet enkel in relatie tot de door ons kantoor op te stellen ruimtelijke plannen, maar tevens als separaat aspect (bijvoorbeeld indien de betreffende gemeente bij een bouwplan verzoekt om een ‘waterparagraaf’). Mocht je geconfronteerd worden bij jouw bouwplannen met het opstellen van een waterparagraaf kun je contact opnemen met ons.

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug