Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  De varkenshouderij in beweging De varkenshouderij blijft volop in beweging en brengt voor u als agrarisch ondernemer steeds nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn, zodat je voor je onderneming de juiste beslissingen kunt nemen en… Lees meer Geplaatst op:

  Geurscore bepaalt volgorde sanering varkenshouderij Eindelijk is er meer duidelijkheid over de voorwaarden van de komende saneringsregeling in de varkenshouderij. Als alles goed is kunnen geïnteresseerden zich vanaf 15 augustus aanmelden. Lees meer Geplaatst op:

  Let op: boek de herinvesteringsreserve niet af op zonnepanelen! Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een herinvesteringsreserve (HIR) die is gevormd op de verkoopwinst van een melkquotum, niet kan worden afgeboekt op de kosten van aangeschafte zonnepanelen. Lees meer Geplaatst op:

  RO-middag Baexem op 25 april gaat niet door en wordt verplaatst naar 21 mei a.s. Het aantal inschrijvingen voor de RO-middag op 25 april a.s. te Baexem, is lager dan voorgaande jaren. Een aanwijsbare reden is het feit dat de middag plaatsvindt tijdens de meivakantie. Lees meer Geplaatst op:

  Versneld aanpassen verouderde stallen in Noord-Brabant Als onderdeel van het maatregelenpakket in het kader van de versnelde transitie veehouderij heeft Provincie Noord-Brabant in juli 2017 de Verordening Natuurbescherming aangescherpt. Hierin zijn onder andere de emissie-eisen voor nieuwe en bestaande… Lees meer Geplaatst op:

  Uitnodiging: RO-middagen 2019 Zoals wij u al hebben laten weten, vinden binnenkort onze RO-middagen weer plaats. Onze deskundigen zullen tijdens deze middagen actuele thema's belichten in het omgevingsrecht. Lees meer Geplaatst op:

  Informatieplicht energiebesparing activiteitenbesluit De Wet milieubeheer kent een energiebesparingsverplichting. Op basis hiervan zijn bedrijven verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze verplichting geldt voor bedrijven én instellingen die… Lees meer Geplaatst op:

  Melkveefosfaatrechten in relatie tot pacht Dit bericht is een vervolg op het door ons op deze plaats gepubliceerde bericht van 7 april 2017 onder de titel 'Verkoop van melkveefosfaatrechten in relatie tot pacht'. Lees meer Geplaatst op: