Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  NVM introduceert nieuwe opzet Open Huizen Dag 2021 De NVM (Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen) maakt een nieuwe opzet bekend van de NVM Open Huizen Dag. Geïnteresseerde consumenten met vragen over hun woning, de waarde, verduurzamingsmogelijkhed… Lees meer Geplaatst op:

  Gevolgen wateroverlast voor ANLb nog onduidelijk De wateroverlast van medio juli in het zuiden van het land heeft ook veel gevolgen voor het ANLb. Hierdoor is het in de overstroomde gebieden op veel plaatsen onmogelijk om aan de beheereisen te voldoen. Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaat verrekenen Akkerbouwers die te veel dierlijke mest hebben gebruikt, mogen dat in het jaar daarna verrekenen. Tenminste, als het niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland betreft. Lees meer Geplaatst op:

  Meldpunt voor waterschade bij RVO Ben jij als boer of tuinder getroffen door het hoogwater? Dan kun je vanaf vandaag schade melden bij een speciaal meldpunt bij het RVO. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Lees meer Geplaatst op:

  Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendige boeren sterker belonen In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in. Tot die tijd is het huidige GLB van toepassing. De Nederlandse land- en tuinbouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en natuur. Het nieuwe GLB richt zich… Lees meer Geplaatst op:

  Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2021 Vraagt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde opgave? U kunt een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In september 2021 krijgt u dan al een deel van de uitbetali… Lees meer Geplaatst op:

  Meldt wijzigingen in EA-vanggewassen op tijd In de gecombineerde opgave worden veranderingen van vanggewassen doorgegeven voor het Ecologisch Aandachtsgebied (EA). Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling SDE++ najaar 2021 opent op 5 oktober Bedrijven of (non-)profitinstellingen die hernieuwbare energie gaan produceren of CO2 verminderende technieken gaan toepassen, kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Met deze subsidi… Lees meer Geplaatst op: