Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Buitenstate Magazine Zomer 2018 Lees meer Geplaatst op:

  Agrarisch Vastgoed bij Aelmans fors in de lift De activiteiten in de agrarische makelaardij binnen de Aelmans Adviesgroep breiden de laatste jaren sterk uit. Dit betreft zowel de advisering en begeleiding van aan- en verkooptransacties als een breed scala aan werkzaamheden m.b.t. waardebepalin… Lees meer Geplaatst op:

  Openstelling POP3-subsidie Brabant Landbouwondernemers in de provincie Brabant kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen die emissies van de stikstof- of fosfaat vanuit landbouwgrond of emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf verminderen. Lees meer Geplaatst op:

  Actualiteiten rond fosfaatrechten Op dit moment wordt door de overheid gewerkt aan de aanpassing van de definitie voor jongvee op vleesveebedrijven dat onder het fosfaatrechtenstelsel valt. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de vleesproductie zijn… Lees meer Geplaatst op:

  Fiscale aspecten Fosfaatregelingen melkveehouderij - Vraag en antwoord Melkveehouders zijn recent geconfronteerd met een groot aantal maatregelen op het gebied van melkproductie, subsidies bij (gedeeltelijke) beĆ«indiging, invoering van fosfaatrechten et cetera. Aan vrijwel alle maatregelen zitten fiscale gevolgen.… Lees meer Geplaatst op:

  Vertrouwd nieuw gezicht in Peel en Maas Het is u wellicht opgevallen: begin dit jaar zijn de vertrouwde InterMakelaars-borden in Peel en Maas vervangen door de Aelmans- InterMakelaars borden. Lees meer Geplaatst op:

  VABimpuls biedt kansen voor leegstaande stallen of schuren Vanaf 1 maart heeft GS in Brabant een nieuwe aanvraagmogelijkheid geopend voor de voucherregeling van VABimpuls. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslissing over herbestemming of sloop. Ruim 50 eigen… Lees meer Geplaatst op:

  Uitnodiging RO-middag 2018 Aelmans ROM organiseert ook dit jaar, in samenwerking met stedenbouwkundig adviesbureau Pouderoyen Compagnons, een tweetal zgn. RO-middagen. Lees meer Geplaatst op: