Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Bezoek de Dutch Pork Expo 2019 Dutch Pork Expo 2019 is een nieuw vakevent dat haar oorsprong vindt in de voormalige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Venray. Aelmans Adviesgroep is ook dit jaar weer present op deze beurs en nodigt u uit voor een bezoek aan haar stand… Lees meer Geplaatst op:

  Wie komen de betalingsrechten toe aan het eind van de pacht? Arrest in kort geding van de Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden van 27 november 2018. Productierechten in relatie tot pacht zijn al vaak onderwerp van juridische procedures geweest. Toch is deze uitspraak het waard om nader te beschouwen. In casu… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw 2019 Bent u ondernemer in de glastuinbouw en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 1 april t/m 26 april 2019 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt maximaal 25% vergoed… Lees meer Geplaatst op:

  Mestbonnen alleen nog digitaal in te sturen vanaf 1 april 2019 Vanaf 1 april 2019 kunt u uw Vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) de zgn. mestbonnen alleen nog digitaal naar RVO sturen. Door een wijziging in de uitvoeringsregeling Meststoffenwet kunt u vanaf dan geen papieren VDM’s meer gebruiken. Lees meer Geplaatst op:

  Openstelling POP3-subsidie Limburg Landbouwondernemers in de provincie Limburg kunnen vanaf 18 maart een subsidieaanvraag indienen in het kader van het openstellingsbesluit paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2019 (POP3).… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling SDE+ voorjaar 2019 op 12 maart geopend Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE+ 2019 is in het voorjaar een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor de productie van:… Lees meer Geplaatst op:

  In 2019 is er € 139 miljoen vrijgemaakt voor MIA en Vamil Door middel van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Lees meer Geplaatst op:

  Geen derogatie bij te late betaling leges De legeskosten van € 50 voor de aanvraag van een derogatievergunning, die per 2019 zijn verschuldigd, moeten actief door de aanvrager uiterlijk 28 februari worden betaald. Hiervoor kan geen automatische incasso worden afgegeven. Zonder betaling… Lees meer Geplaatst op: