Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Derogatievergunning 2020 Vanaf 3 augustus tot en met 4 september kan een derogatievergunning worden aangevraagd. Met een derogatievergunning mag er in plaats van 170 kilogram stikstof, 230 of 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruikt worden op landbouw… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidie voor melkkoeien van zeldzame runderrassen Ondernemers met melkgevende zeldzame runderrassen kunnen van 1 tot 30 september subsidie aanvragen met een maximum van €150 per melkkoe. Lees meer Geplaatst op:

  Regeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) De nieuwe regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) is op 1 januari 2016 ingegaan. De subsidieregeling vervangt zowel de SNL-a als de Groenblauwe Dienstenregeling Limburg. Op dit moment zijn de meeste bedrijven en particulieren overges… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling SDE++ najaar 2020 op 24 november geopend Met de subsidieregeling SDE++ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE++ 2020 is in het najaar een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De SDE++ subsidieronde najaar 2020 is open van 24… Lees meer Geplaatst op:

  Persbericht: Gemeente Maastricht kiest Aelmans Adviesgroep als makelaar Gemeente Maastricht gunt na een intensief aanbestedingstraject Aelmans Adviesgroep de opdracht om de komende jaren begeleiding te bieden bij makelaars- en bemiddelingsopdrachten van gemeentelijk vastgoed. Lees meer Geplaatst op:

  Aelmans Adviesgroep bestaat 30 jaar In 1990 startten Jo en Marjolein Aelmans hun bedrijf. Een agrarisch adviesbureau, dat snel groeide. Wie had toen gedacht dat het bedrijf zich zo zou ontwikkelen als in de afgelopen 30 jaar? Lees meer Geplaatst op:

  Herstel fosfaatrechtenstelsel vleesvee Minister Carola Schouten heeft onlangs in een wetsvoorstel de eerder gemaakte beleidsregel opgenomen. Hierdoor zijn voor jongvee alleen fosfaatrechten nodig voor de dieren die gehouden worden om een kalf te krijgen. Voor jongvee van vleesvee dat… Lees meer Geplaatst op:

  Financiering Windpark Egchelse Heide is rond Op 30 juni jl. was de Financial Close voor het windpark Egchelse Heide definitief. Voor het project is circa 27 miljoen euro bijeengebracht door de leden van Coöperatie Peel Energie, de aandeelhouders en ASN Groenprojectenfonds. Lees meer Geplaatst op: