Nieuws

 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
 
stafdiensten
  Vanggewas na mais nu ook verplicht op klei en veen in NV-gebied Voor bedrijven die op zand- en lössgrond telen was het al langer verplicht: het inzaaien van een vanggewas na maisteelt. Vanaf 2023 is dit ook verplicht voor bedrijven die op klei- en veengrond telen in ‘nutriënt verontreinigde gebieden’ (NV… Lees meer Geplaatst op:

  Boerderijkijkdag AJK Zuid-Limburg bij familie Geron in Mechelen Op zondag 17 september 2023 organiseert AJK Zuid-Limburg een open boerderijkijkdag bij de familie Geron. Die dag is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij hun Akkerbouwbedrijf in Mechelen. Lees meer Geplaatst op:

  Tour de Boer Op zondag 3 september opent Pensionsstal Scheepers hun (stal)deuren voor het grote publiek tijdens de tweede editie van Tour de Boer. Dit prachtige paardencomplex bevindt zich aan de rand van ”Te Bannet”.  Lees meer Geplaatst op:

  Ontdek hoe de landbouwsector aan de basis staat van de bouwopgave in Limburg Op donderdag 21 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen van vezelgewassen voor de bouw. Aan de orde komen onder meer het concept biobased bouwen, de mogelijkheden en voordelen van vezelteelten voor de boer… Lees meer Geplaatst op:

  Energiebesparingsplicht 2023 Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar één keer in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Deze rapportages dient u uiterlijk 1 december 2023… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidie geïntegreerde gewasbescherming Vanaf 1 september kan er subsidie worden aangevraagd voor het toepassen van geíntegreerde gewasbescherming. Lees meer Geplaatst op:

  Open Dag bij Hovagro - Ontdek de wereld van akkerbouw en techniek Op 3 september opent Hovagro haar deuren voor het publiek tijdens een Open Dag. Een uitgelezen kans om kennis te maken met de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en geavanceerde machines van een modern akkerbouwbedrijf. Lees meer Geplaatst op:

  Praktijkvragen opkoopregeling Lbv-plus en Lbv RVO heeft onlangs antwoorden gegeven op meerdere praktijkvragen over de opkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 1) Aantal dieren voor PAS-melder die deelneemt aan regeling; 2)‘Beroepsverbod’ en moment… Lees meer Geplaatst op: