Nieuws

 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
 
stafdiensten
  Ontwikkelingen beregening openteelten Op dit moment liggen een aantal plannen ter inzage die invloed kunnen hebben op uw bedrijfsvoering in het kader van beregenen. Op de eerste plaats is dat de ‘Wijziging ‘Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel’ maar ook… Lees meer Geplaatst op:

  NVWA gaat strikter toezien op registratieplicht paarden In een eerder nieuwsbericht informeerden we u al over de registratieplicht van paarden. Vanaf 21 april 2021 is elke locatiehouder verplicht alle paarden te registreren bij RVO. Lees meer Geplaatst op:

  Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022 Wie subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft aangevraagd in de Gecombineerde opgave, kan een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Lees meer Geplaatst op:

  100% vergoeding beëindiging veehouderijlocaties Ter verlaging van stikstofdepositie op natuurgebieden wordt er een landelijke en een provinciale opkoopregeling voorbereid. Onlangs is de LBV-regeling en de provinciale opkoopregeling opengesteld voor consultatie. Tot en met 12 juni hebben belangh… Lees meer Geplaatst op:

  Extra rookgascondensor kan WKK nog efficiënter maken Een WKK kan nog efficiënter gemaakt worden met de plaatsing van een extra rookgascondensor en een warmtepomp, denkt energieadviseur John van de Ven. “Zeker bij deze energieprijzen". Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling Marktintroductie Energie-innovatie (MEI) glastuinbouw open van 19 april t/m 3 juni Voor ondernemers met een glastuinbouwbedrijf die willen gaan investeren in een innovatieve energiezuinige kas of duurzaam energiesysteem is van 19 april t/m 3 juni 2022 de Subsidieregeling Marktintroductie Energie-innovatie open. Lees meer Geplaatst op:

  € 13 miljard beschikbaar voor SDE++ 2022 Vanaf 28 juni is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar open. Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen nu ook voor een aantal nieuwe categorieën subsidie aanvragen, zoals voor projecten met… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw 2022 (EG) open vanaf 19 april Bent u een glastuinder en wilt u investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 19 april t/m 30 juni 2022 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer Geplaatst op: