Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Meer weten over stikstofrechten In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet een bedrijf over voldoende stikstofdepositieruimte beschikken om haar activiteiten uit te mogen voeren. Als er iets verandert in de bedrijfsvoering, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de stiks… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidie op advies? Direct reageren noodzakelijk. Graag wijzen we op de beschikbaarheid van kennisvouchers voor het inhuren van expertise over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft deze kennisvouchers ter waarde van €… Lees meer Geplaatst op:

  Landbouwgrond pachten van Provincie Limburg? Registreer je interesse tot 4 december De Provincie Limburg heeft een nieuwe Uitvoeringsnota pacht 2021 vastgesteld. Daarmee gaat het nieuwe pachtbeleid in en komt er een eind aan het verpachten van grond op basis van loting. Lees meer Geplaatst op:

  Regeling Jonge Landbouwers weer opengesteld vanaf 7 december Vanaf 7 december wordt de regeling Jonge landbouwers opengesteld. De regeling heeft als doel om duurzame investeringen in landbouwbedrijven te stimuleren. Lees meer Geplaatst op:

  Vraag uw definitief energielabel voor uw woning nog in 2020 aan Bij verkoop of verhuur van uw woning is het verplicht om een geldig definitief energielabel te overleggen. Een definitief energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden. Bent u van plan om in de komende 10 jaar uw woning te verhuren of te… Lees meer Geplaatst op:

  Mestnormen paardenhouderij De overheid heeft dit jaar nieuwe mestnormen vastgesteld. De aanpassingen hebben betrekking op verhoging van de normproductie en verlaging van de plaatsingsruimte op de grond. Het gevolg is dat u minder mest toe mag rekenen aan eigen grond. Lees meer Geplaatst op:

  Ospelse Poort Inschrijving Ospelse Poort gestart Lees meer Geplaatst op:

  WIJZIGING in uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maïspercelen In een eerder nieuwsbericht gaven we aan dat de uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maïsland op zand- en lössgrond toegestaan is vanaf 1 april 2021. Na veel kritiek vanuit de sector, heeft landbouwminister Carola Schouten de uitrij… Lees meer Geplaatst op: