Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Update m.b.t. Vergunning Wet natuurbescherming glastuinbouw De uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake beroepen tegen de verlening van vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook gevolgen voor de glastuinbouwsector. Daarnaast heeft ook… Lees meer Geplaatst op:

  Wetgeving verduurzaming gebouwen Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Perform… Lees meer Geplaatst op:

  Aelmans regelt opslagruimte voor goederenmarkt fanfare Baexem In tijden van Corona zijn velen van ons (en jullie) aan het opruimen geslagen. Maar waar moet je heen met de spullen? Kringloopwinkels zitten ver vol en online verkopen brengt vaak gedoe met zich mee. Stichting Vrienden van Aurora, fanfare Baexem,… Lees meer Geplaatst op:

  Continue verbetering gewaardeerd: ISO 9001 succesvol verlengd Bij Aelmans hechten we veel waarde aan continue verbetering. Eén van de instrumenten die ons daarbij helpt is ISO 9001. Lees meer Geplaatst op:

  Vraag uiterlijk 31 maart de Subsidie instandhouding monumenten (Sim) aan Sinds 1 februari kan de Subsidie Instandhouding Monumenten (Sim) worden aangevraagd. Waarvoor is de subsidie bedoeld en wie kan in aanmerking komen voor subsidie? Lees meer Geplaatst op:

  Investeren in zonnepanelen rendabel? EEN SAMENVATTING VAN DE ACTUELE SUBSIDIE- EN FISCALE REGELINGEN VOOR DE AANSCHAF VAN ZONNEPANELEN: Veel ondernemers vragen zich af wat te doen met hun verduurzamingsopgave. Zelf investeren, dak verhuren, samenwerken met marktpartijen of nog een… Lees meer Geplaatst op:

  Een blik op de boerderij 'het hemelrijk' in Ransdaal In het kader van de herbouw van een loods begeleidde Aelmans de nodige ruimtelijke procedures en milieuonderzoeken voor deze klant in Ransdaal. In het nieuwe gebouw komt een groepsappartement voor vakantiegangers en een vakantiewoning. Lees meer Geplaatst op:

  Aelmans Adviesgroep ontvangt certificaat voor gebruik duurzame diesel HVO De sondeer track-truck rijdt al vanaf mei 2020 op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), de meest duurzame dieselbrandstof van het moment. Onlangs nam adviseur René Kroonen het bijbehorende certificaat voor 2020 in ontvangst. Lees meer Geplaatst op: