Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Versneld aanpassen verouderde stallen in Noord-Brabant Als onderdeel van het maatregelenpakket in het kader van de versnelde transitie veehouderij heeft Provincie Noord-Brabant in juli 2017 de Verordening Natuurbescherming aangescherpt. Hierin zijn onder andere de emissie-eisen voor nieuwe en bestaande… Lees meer Geplaatst op:

  Uitnodiging: RO-middagen 2019 Zoals wij u al hebben laten weten, vinden binnenkort onze RO-middagen weer plaats. Onze deskundigen zullen tijdens deze middagen actuele thema's belichten in het omgevingsrecht. Lees meer Geplaatst op:

  Informatieplicht energiebesparing activiteitenbesluit De Wet milieubeheer kent een energiebesparingsverplichting. Op basis hiervan zijn bedrijven verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze verplichting geldt voor bedrijven én instellingen die… Lees meer Geplaatst op:

  Save the date: RO-middagen 2019 Ook dit jaar organiseert Aelmans ROM, in samenwerking met Pouderoyen Compagnons en Tonnaer, een tweetal zgn. RO-middagen. Lees meer Geplaatst op:

  Melkveefosfaatrechten in relatie tot pacht Dit bericht is een vervolg op het door ons op deze plaats gepubliceerde bericht van 7 april 2017 onder de titel 'Verkoop van melkveefosfaatrechten in relatie tot pacht'. Lees meer Geplaatst op:

  Bezoek de Dutch Pork Expo 2019 Dutch Pork Expo 2019 is een nieuw vakevent dat haar oorsprong vindt in de voormalige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Venray. Aelmans Adviesgroep is ook dit jaar weer present op deze beurs en nodigt u uit voor een bezoek aan haar stand… Lees meer Geplaatst op:

  Wie komen de betalingsrechten toe aan het eind van de pacht? Arrest in kort geding van de Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden van 27 november 2018. Productierechten in relatie tot pacht zijn al vaak onderwerp van juridische procedures geweest. Toch is deze uitspraak het waard om nader te beschouwen. In casu… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw 2019 Bent u ondernemer in de glastuinbouw en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 1 april t/m 26 april 2019 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt maximaal 25% vergoed… Lees meer Geplaatst op: