Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Subsidieregeling SDE+ voorjaar 2020 op 17 maart geopend Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE+ 2020 is in het voorjaar een budget van 2 miljard euro beschikbaar. De SDE+ subsidieronde voorjaar 2020 is open van 17… Lees meer Geplaatst op:

  Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking. Op basis van deze wet dient elke provincie een provinciale omgevingsvisie op te stellen. De provincie Limburg is momenteel druk bezig met het voorbereiden van de concept… Lees meer Geplaatst op:

  Tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS in Nederlandse bodem Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft tijdelijke achtergrondwaarden afgeleid voor twee soorten PFAS in de Nederlandse bodem: PFOS perfluoroctaansulfonaten en PFOA perfluoro octanoic acid. Voor PFOS adviseert het RIVM een… Lees meer Geplaatst op:

  Certificaten van oorsprong op grijze WKK stroom Energieleveranciers moeten per 1 januari 2020 van al hun geleverde stroom de herkomst via certificaten aantonen. Voor groene stroom is dat door middel van een garantie van oorsprong (GvO) en voor grijze stroom (o.a. WKK) door een certificaat van… Lees meer Geplaatst op:

  Openstelling Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge boeren Jonge landbouwers kunnen vanaf 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 subsidie aanvragen. Subsidie wordt verstrekt voor investeringen genoemd in de lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven. Deze lijst is… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid of Oost? En veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kunt u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. Deze regeling dient bij te dragen aan vermindering… Lees meer Geplaatst op:

  Aanhouden van aanvragen dier- en fosfaatrechten door RVO Vanwege de onduidelijkheid van de stikstofmaatregel “Extern Salderen” worden sinds 4 oktober aanvragen van overdrachten dier- en fosfaatrechten door RVO aangehouden. Sinds kort krijgen de vervreemders hierover een brief van RVO. De overdrach… Lees meer Geplaatst op:

  Clausule meeverzekeren asbest bij milieu schadeverzekeringen Vanuit mijn specialisme asbest, heb ik vernomen dat de verzekeringsbranche aanvullende eisen stelt met betrekking tot de asbestdekking. Op verzekeringen met betrekking tot asbest is de clausule “meeverzekeren asbest” opgenomen waarin bepaald is… Lees meer Geplaatst op: