Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Klimaatfonds: 70 miljoen euro voor land- en tuinbouw Om de klimaatdoelen te halen moet de uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag. De agrarische sector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Als steun voor de sector lanceren het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschaps… Lees meer Geplaatst op:

  Advies en begeleiding bij pomp- en putregistratie Het klimaat wordt steeds grilliger, waardoor de extreme weersomstandigheden steeds vaker bepalend zijn voor het bedrijfsresultaat van u als boer of tuinder. Als er sprake is van extreme en langdurige droogte zijn gemiddelde gewasopbrengsten alleen… Lees meer Geplaatst op:

  Ontwerp omgevingsvisie Roerdalen 2050 Sinds 25 maart 2021 ligt de ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Roerdalen tot 6 mei 2021 ter inzage. Het document is via deze link in te zien. Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw 2021 (EHG) Bent u een glastuinder en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 1 april t/m 31 december 2021 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt maximaal 25% vergoed van de… Lees meer Geplaatst op:

  7 miljoen euro subsidie voor Marktintroductie Energie-innovatie (MEI) glastuinbouw Voor ondernemers met een glastuinbouwbedrijf die willen gaan investeren in een innovatieve energiezuinige kas of duurzaam energiesysteem is van 1 april t/m 14 mei 2021 de Subsidieregeling Marktintroductie Energie-innovatie open. Lees meer Geplaatst op:

  Overwater Grondbeleid Adviesbureau sluit aan bij Aelmans Adviesgroep De fysieke leefomgeving is altijd in beweging. We staan voor grote uitdagingen, zoals de energietransitie en de enorme woningbouwopgave. In combinatie met de toenemende complexiteit in wet- en regelgeving is er steeds meer behoefte aan een uitgebr… Lees meer Geplaatst op:

  Maisteelt op zand- en lössgrond melden? Het kan nog t/m 31 maart In tegenstelling tot eerder bericht van RVO, kunnen maispercelen nog aangemeld worden tot en met 31 maart 2021. Voorwaarde is dat op de percelen bouwland t/m 14 maart geen drijfmest en/of zuiveringsslib is uitgereden. Lees meer Geplaatst op:

  Vergunning Wet natuurbescherming en de paardensector Voor een paardenhouderij kan er net zoals voor andere veehouderijen in de agrarische sector een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Met deze vergunning wordt aangetoond dat de paarden/pony’s op het bedrijf… Lees meer Geplaatst op: