Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Wie komen de betalingsrechten toe aan het eind van de pacht? Arrest in kort geding van de Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden van 27 november 2018. Productierechten in relatie tot pacht zijn al vaak onderwerp van juridische procedures geweest. Toch is deze uitspraak het waard om nader te beschouwen. In casu… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw 2019 Bent u ondernemer in de glastuinbouw en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 1 april t/m 26 april 2019 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt maximaal 25% vergoed… Lees meer Geplaatst op:

  Mestbonnen alleen nog digitaal in te sturen vanaf 1 april 2019 Vanaf 1 april 2019 kunt u uw Vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) de zgn. mestbonnen alleen nog digitaal naar RVO sturen. Door een wijziging in de uitvoeringsregeling Meststoffenwet kunt u vanaf dan geen papieren VDM’s meer gebruiken. Lees meer Geplaatst op:

  Openstelling POP3-subsidie Limburg Landbouwondernemers in de provincie Limburg kunnen vanaf 18 maart een subsidieaanvraag indienen in het kader van het openstellingsbesluit paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2019 (POP3).… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling SDE+ voorjaar 2019 op 12 maart geopend Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE+ 2019 is in het voorjaar een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor de productie van:… Lees meer Geplaatst op:

  In 2019 is er € 139 miljoen vrijgemaakt voor MIA en Vamil Door middel van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Lees meer Geplaatst op:

  Geen derogatie bij te late betaling leges De legeskosten van € 50 voor de aanvraag van een derogatievergunning, die per 2019 zijn verschuldigd, moeten actief door de aanvrager uiterlijk 28 februari worden betaald. Hiervoor kan geen automatische incasso worden afgegeven. Zonder betaling… Lees meer Geplaatst op:

  Aandacht voor mestboekhouding 2018 Vóór 1 februari 2019 dient u uw aanvullende gegevens door te geven aan RVO. Heeft u van RVO een uitnodiging voor het aanleveren van aanvullende gegevens gekregen of doet u mee met derogatie, dan moet u uiterlijk 31 januari de aanvullende gegev… Lees meer Geplaatst op: