Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Aelmans partner Hippisch Adviesgroep De paardensector is economisch, ruimtelijk en maatschappelijk van groot belang voor de regio Limburg. Met een economisch belang van 175 miljoen per jaar een sector die er werkelijk toe doet. Dagelijks doen zich ook uiteenlopende vraagstukken voor.… Lees meer Geplaatst op:

  Vrijstelling zoogkoeienhouderij Nieuwe Zoogkoeienbedrijven, of bedrijven die voor het jaar 2020 voor het eerst willen deelnemen aan de ‘Vrijstelling Zoogkoeienhouderij’, kunnen dit binnenkort aanmelden bij RVO. Lees meer Geplaatst op:

  Mislukte onderzaai in maïs 2019 Veel bedrijven kozen dit jaar voor onderzaai om de maïs na 1 oktober te kunnen oogsten. Door droogte en hoge temperaturen is het vanggewas op veel plekken niet opgekomen of verdroogd na opkomst. Lees meer Geplaatst op:

  Succesvolle verkoop De Herenboerenbeweging is een ontwikkeling die de afgelopen periode regelmatig in het nieuws is geweest. Zo bracht Koning Willem Alexander afgelopen week een bezoek aan de Herenboerenbeweging in Boxtel. Lees meer Geplaatst op:

  Meld vanggewas na maïs als hoofdteelt voor 1 oktober Sinds 4 september is er een wijziging inzake het telen van hoofdteelt na maïs op zand-en lössgrond. Teelt u na maïs een hoofdteelt (bijvoorbeeld wintertarwe) dan moet u dit sinds kort melden bij RVO. Vanggewas zaaien na 1 oktober is overigens… Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaatverrekening 2019 Heeft u als akkerbouwer te veel fosfaat gebruikt? Dan mag u dit, onder voorwaarden, deels verrekenen. Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2019 kan nog tot en met 31 december 2019. Lees meer Geplaatst op:

  Aanpassen ingangsdatum vanggewas Ecologisch Aandachtsgebied Op dit moment worden op veel plaatsen weer de vanggewassen ingezaaid, om daarmee te voldoen aan de vergroeningseis ‘Ecologisch Aandachtsgebied’ (EA). Aan de teelt van vanggewassen zijn een aantal regels verbonden. Lees meer Geplaatst op:

  A2 wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide Reeds enige tijd werkt Rijkswaterstaat -tezamen met de provincie Limburg, het Waterschap Limburg en de betrokken gemeenten- aan het verbreden van de snelweg A2, tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Het is de bedoeling dat de Rijksw… Lees meer Geplaatst op: