Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Veranderingen Gecombineerde opgave 2021 Vanaf 1 maart tot uiterlijk 15 mei kunt u de gecombineerde opgave doen. Met deze opgave geeft u gegevens door aan de RVO voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies en uitbetaling van betalingsr… Lees meer Geplaatst op:

  Aelmans maakt (kilo)meters op het gebied van duurzaamheid Binnen de Aelmans-bedrijven werken we voortdurend aan een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving. Dat doen we innovatief, inspirerend en met passie. We hechten als Aelmans Adviesgroep grote waarde aan het milieu en onze CO2 footprint en… Lees meer Geplaatst op:

  Update regelgeving paardenhouderij De paardenhouderij krijgt steeds meer te maken met uitgebreide en complexere regelgeving. Professionele paardenhouderij met meer dan 6 paarden ( stikstofproductie >350 kg) of een oppervlakte boven de 3 hectare heeft al te maken met mestboekhoudi… Lees meer Geplaatst op:

  Verduurzamen met zonnepanelen; uw groene PK’s Paardenbedrijven maar ook particulieren met paarden beschikken met hun stallen, maneges en loodsen over het algemeen over grote dakoppervlaktes. Vaak zijn deze geschikt voor zonnepanelen. De energietransitie in Nederland vraagt om hernieuwbare ene… Lees meer Geplaatst op:

  Update m.b.t. Vergunning Wet natuurbescherming glastuinbouw De uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake beroepen tegen de verlening van vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook gevolgen voor de glastuinbouwsector. Daarnaast heeft ook… Lees meer Geplaatst op:

  Wetgeving verduurzaming gebouwen Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Perform… Lees meer Geplaatst op:

  Aelmans regelt opslagruimte voor goederenmarkt fanfare Baexem In tijden van Corona zijn velen van ons (en jullie) aan het opruimen geslagen. Maar waar moet je heen met de spullen? Kringloopwinkels zitten ver vol en online verkopen brengt vaak gedoe met zich mee. Stichting Vrienden van Aurora, fanfare Baexem,… Lees meer Geplaatst op:

  Continue verbetering gewaardeerd: ISO 9001 succesvol verlengd Bij Aelmans hechten we veel waarde aan continue verbetering. Eén van de instrumenten die ons daarbij helpt is ISO 9001. Lees meer Geplaatst op: