Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Taxeren Taxeren is meer dan zomaar een waarde bepalen. Binnen de agrarisch sector hebben we te maken met diverse sectoren, zoals pluimvee, melkvee, varkens, geiten, akker-/(glas)tuinbouw etc.. Binnen elke sector heb je te maken met verschillende factoren… Lees meer Geplaatst op:

  Het NSW Rangschikkingsbesluit gewijzigd Het gewijzigd rangschikkingsbesluit NSW is op 11 september 2020 gepubliceerd. Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de Natuurschoonwet. De Natuurschoonwet is, nog steeds een prima instrument om het bezit en behoud van landgoe… Lees meer Geplaatst op:

  Uitbreiding ISDE subsidieregeling in 2021 Het kabinet trekt miljoenen uit om de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) per 1 januari 2021 uit te breiden. Woningeigenaren kunnen vanaf dat moment - naast de bestaande subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler - ook een… Lees meer Geplaatst op:

  Overgangsregeling grondmonsters duidelijk, versoepeling bij fosfaatarme grond De fosfaattoestand voor landbouwgrond wordt vanaf 1 januari 2021 bepaald op basis van de indicatoren PAL- en P-PAE-getal. Lees meer Geplaatst op:

  Hans van Vliet neemt het stokje over van Olaf Duisters In 2019 traden Nipa Milieutechniek BV en Archimil BV toe tot de Aelmans Adviesgroep. Hiermee is het milieuteam binnen de groep flink uitgebreid, zowel op geografisch als op inhoudelijk gebied. Lees meer Geplaatst op:

  Meer weten over stikstofrechten In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet een bedrijf over voldoende stikstofdepositieruimte beschikken om haar activiteiten uit te mogen voeren. Als er iets verandert in de bedrijfsvoering, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de stiks… Lees meer Geplaatst op:

  Subsidie op advies? Direct reageren noodzakelijk. Graag wijzen we op de beschikbaarheid van kennisvouchers voor het inhuren van expertise over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft deze kennisvouchers ter waarde van €… Lees meer Geplaatst op:

  Landbouwgrond pachten van Provincie Limburg? Registreer je interesse tot 4 december De Provincie Limburg heeft een nieuwe Uitvoeringsnota pacht 2021 vastgesteld. Daarmee gaat het nieuwe pachtbeleid in en komt er een eind aan het verpachten van grond op basis van loting. Lees meer Geplaatst op: