Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid of Oost? En veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kunt u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. Deze regeling dient bij te dragen aan vermindering… Lees meer Geplaatst op:

  Aanhouden van aanvragen dier- en fosfaatrechten door RVO Vanwege de onduidelijkheid van de stikstofmaatregel “Extern Salderen” worden sinds 4 oktober aanvragen van overdrachten dier- en fosfaatrechten door RVO aangehouden. Sinds kort krijgen de vervreemders hierover een brief van RVO. De overdrach… Lees meer Geplaatst op:

  Clausule meeverzekeren asbest bij milieu schadeverzekeringen Vanuit mijn specialisme asbest, heb ik vernomen dat de verzekeringsbranche aanvullende eisen stelt met betrekking tot de asbestdekking. Op verzekeringen met betrekking tot asbest is de clausule “meeverzekeren asbest” opgenomen waarin bepaald is… Lees meer Geplaatst op:

  Aelmans partner Hippisch Adviesgroep De paardensector is economisch, ruimtelijk en maatschappelijk van groot belang voor de regio Limburg. Met een economisch belang van 175 miljoen per jaar een sector die er werkelijk toe doet. Dagelijks doen zich ook uiteenlopende vraagstukken voor.… Lees meer Geplaatst op:

  Vrijstelling zoogkoeienhouderij Nieuwe Zoogkoeienbedrijven, of bedrijven die voor het jaar 2020 voor het eerst willen deelnemen aan de ‘Vrijstelling Zoogkoeienhouderij’, kunnen dit binnenkort aanmelden bij RVO. Lees meer Geplaatst op:

  Mislukte onderzaai in maïs 2019 Veel bedrijven kozen dit jaar voor onderzaai om de maïs na 1 oktober te kunnen oogsten. Door droogte en hoge temperaturen is het vanggewas op veel plekken niet opgekomen of verdroogd na opkomst. Lees meer Geplaatst op:

  Succesvolle verkoop De Herenboerenbeweging is een ontwikkeling die de afgelopen periode regelmatig in het nieuws is geweest. Zo bracht Koning Willem Alexander afgelopen week een bezoek aan de Herenboerenbeweging in Boxtel. Lees meer Geplaatst op:

  Meld vanggewas na maïs als hoofdteelt voor 1 oktober Sinds 4 september is er een wijziging inzake het telen van hoofdteelt na maïs op zand-en lössgrond. Teelt u na maïs een hoofdteelt (bijvoorbeeld wintertarwe) dan moet u dit sinds kort melden bij RVO. Vanggewas zaaien na 1 oktober is overigens… Lees meer Geplaatst op: