Nieuws

 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
 
stafdiensten
  Droomboerderij met agrarische bestemming? Herbestemming noodzaak. Wie droomt niet van een fijne boerderij in het buitengebied? Gezien de sterk toegenomen vraag: velen. Maar wie de boerderij gaat bewonen of er een niet-agrarische onderneming vestigt, krijgt geen gevalideerd taxatierapport voor de financiering zol… Lees meer Geplaatst op:

  Bedreigingen vormen juist kansen Zet bedreiging om in kansen. Dat is de basis onder de bedrijfsontwikkeling van de families Van Lipzig en Kersten. In Velden hebben ze een melkveebedrijf met 350 koeien, een loonwerkbedrijf en zuiveltak voor een deel van hun melk. Lees meer Geplaatst op:

  Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022 Vraagt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde opgave? U kunt een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In het najaar van 2022 krijgt u dan al een deel van de uitb… Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaat verrekenen Akkerbouwers die te veel dierlijke mest hebben gebruikt, mogen dat in het jaar daarna verrekenen. Tenminste, als het niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland betreft. Lees meer Geplaatst op:

  Verstrekken van energielabel voor woningen en utiliteitsgebouwen Vanaf heden kan Aelmans Adviesgroep voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen een energielabel volgens de NTA 8800 methodiek voor bestaande gebouwen afgeven. Mathijs van Gaalen is gecertificeerd voor woningen (bestaande bouw en nieuwbouw) en John… Lees meer Geplaatst op:

  Uitkering landbouwcrisisreserve varkens- en pluimveehouders Vanuit de Europese landbouwcrisisreserve wordt er een bedrag uitgekeerd aan varkens- en pluimveehouders met grond. RVO betaalt dit uiterlijk 30 september uit aan bedrijven die in 2022 een uitbetaling van betalingsrechten aanvroegen en voldoen aan… Lees meer Geplaatst op:

  Taxeren Taxeren is meer dan zomaar een waarde bepalen. Binnen de agrarisch sector hebben we te maken met diverse sectoren, zoals pluimvee, melkvee, varkens, geiten, akker-/(glas)tuinbouw etc.. Binnen elke sector heb je te maken met verschillende factoren… Lees meer Geplaatst op:

  Landbouwgrond pachten van Provincie Limburg? Registreer je interesse tot 29 augustus Eind 2022 valllen er landbouwgronden vrij, waarbij de huidige pachtbetrekking beĆ«indigd. De vrijvallende gronden worden aangeboden. Lees meer Geplaatst op: