Nieuws

 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
 
stafdiensten
  Buitenstate Magazine 2023 Het Buitenstate Magazine is terug met een gloednieuwe editie. Het tijdschrift voor liefhebbers van landelijk wonen staat vol boeiende reportages en inspirerende verhalen. Lees meer Geplaatst op:

  Natuurherstel en gebiedsontwikkeling: Creativiteit en perspectief zijn essentieel De doelstelling van de door Europa voorgeschreven vermindering van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden vormt een uitdaging bij gebiedsontwikkeling. Echter, Nederland zal niet volledig 'op slot' gaan. Dit werd benadrukt tijdens het seminar dat… Lees meer Geplaatst op:

  Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en regeling piekbelasters eindelijk in zicht Het kabinet werkt aan 2 subsidieregelingen: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus. Lees meer Geplaatst op:

  Subsidie voor advieswerkzaamheden Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzamer ondernemen? Denk daarbij aan plannen in het kader van stikstof of milieu. Of u zoekt ondersteuning bij bedrijfsovername, samenwerking of financieel economische vraagstukken. Met de… Lees meer Geplaatst op:

  Lijst winterteelten en vanggewassen 2023 De stimulering van de teelt van een vanggewas op zand- en lössgrond, die in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) is opgenomen, zal dit jaar van kracht zijn. Deze maatregel houdt in dat op het gehele areaal bouwland op zand- en lös… Lees meer Geplaatst op:

  Periode van indiening Gecombineerde Opgave verlengd Dinsdag 18 april heeft minister Adema van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit besloten meer tijd te geven voor het indienen van de Gecombineerde Opgave. Normaal loopt de opstellingsperiode van 1 maart tot en met 15 mei, echter is besloten omwille… Lees meer Geplaatst op:

  Stikstofuitspraak Raad van State: relatief goed nieuws De Raad van State bepaalde woensdag 5 april dat bij projecten die stikstof veroorzaken een berekening van de stikstofneerslag tot een afstand van 25 kilometer aanvaardbaar is. Lees meer Geplaatst op:

  Uitdagingen nieuw GLB tuinbouwbedrijven Van 1 maart tot en met 15 mei is het weer mogelijk uw gecombineerde opgave in te dienen. Onderdeel hiervan is de aanvraag subsidie die voortkomt uit GLB.  Het doel van het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid) is om de landbouw te verduur… Lees meer Geplaatst op: