Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Regeling Jonge Landbouwers weer opengesteld vanaf 7 december Vanaf 7 december wordt de regeling Jonge landbouwers opengesteld. De regeling heeft als doel om duurzame investeringen in landbouwbedrijven te stimuleren. Lees meer Geplaatst op:

  Vraag uw definitief energielabel voor uw woning nog in 2020 aan Bij verkoop of verhuur van uw woning is het verplicht om een geldig definitief energielabel te overleggen. Een definitief energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden. Bent u van plan om in de komende 10 jaar uw woning te verhuren of te… Lees meer Geplaatst op:

  Mestnormen paardenhouderij De overheid heeft dit jaar nieuwe mestnormen vastgesteld. De aanpassingen hebben betrekking op verhoging van de normproductie en verlaging van de plaatsingsruimte op de grond. Het gevolg is dat u minder mest toe mag rekenen aan eigen grond. Lees meer Geplaatst op:

  Ospelse Poort Inschrijving Ospelse Poort gestart Lees meer Geplaatst op:

  WIJZIGING in uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maïspercelen In een eerder nieuwsbericht gaven we aan dat de uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maïsland op zand- en lössgrond toegestaan is vanaf 1 april 2021. Na veel kritiek vanuit de sector, heeft landbouwminister Carola Schouten de uitrij… Lees meer Geplaatst op:

  Bewerken van EA vanggewas toegestaan EA vanggewassen mogen gedurende de verplichte teeltperiode toch worden beweid en gemaaid. Dit in tegenstelling met eerdere berichtgeving van het RVO. Lees meer Geplaatst op:

  Identificatie en registratie van paarden Naar verwachting worden paardenhouders per 21 april 2021 verplicht om te registreren welke paarden op zijn of haar terrein gehouden worden. Het plan is dat er een database komt van paarden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat… Lees meer Geplaatst op:

  Extra voorwaarden voor maïsteelt op zand- en lössgrond Wie volgend jaar maïs wil telen op zand- en lössgrond, moet dit uiterlijk 15 februari melden bij RVO. Zonder aanmelding mag er dat jaar geen maïs worden geteeld op dat perceel. Dat geldt ook voor percelen grasland waarop later in het jaar maïs… Lees meer Geplaatst op: