Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2018 Vanaf 16 oktober om 9.00 uur, en uiterlijk op 9 november om 17.00 uur dient de aanvraag voor deze subsidieregeling ingediend te zijn. Het beschikbare budget is € 9,2 miljoen. Lees meer Geplaatst op:

  Gunstige tijd voor paardenliefhebbers die op zoek zijn naar grond Het gezegde 'Buurmansgrond is maar éénmaal te koop' zal u waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Als makelaar en agrarisch vastgoedadviseur in Zuidoost Nederland zien we op dit moment een toenemende grondmobiliteit. Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaatrechten - Aanmelden knelgeval voor starters met jongvee Bent u een startende melkveehouder en had u alleen vrouwelijk jongvee op 2 juli 2015? En bent u voor 1 januari 2018 gestart met melkproductie? Door een wetswijziging komt u misschien in aanmerking voor het knelgeval Nieuw gestart bedrijf. Lees meer Geplaatst op:

  Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat Vandaag heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de beantwoording van Kamervragen en een Kamerbrief duidelijkheid gegeven over de behandeling van de individuele disproportionele last bij de bezwaren van het fosfaatreduct… Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaatrechten vleesveehouders Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor de productie van vlees (en niet afkalft) zijn geen fosfaatrechten nodig. Binnenkort ontvangt u… Lees meer Geplaatst op:

  Verplicht maaien bij aanvraag betalingsrechten op landbouwgrond 2018 Naar aanleiding van een opmerking van de Europese commissie over de norm die Nederland gebruikt voor de minimum activiteit van landbouwgrond, heeft de overheid er voor gekozen de oude norm weer in te voeren. Dit betekent dat minimaal 1 keer per… Lees meer Geplaatst op:

  Mogelijkheden binnen het 'onmogelijke' beleid van fosfaatrechten De minister heeft afgelopen week bekend gemaakt dat lease zonder afroming definitief van de baan is. Voor veel veehouders was de ingediende motie om lease zonder afroming mogelijk te maken een reden om aankoop van fosfaatrechten uit te stellen. Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaatverrekening 2018 Heeft u te veel fosfaat gebruikt op bouwland? Dan kunt u gebruikmaken van de fosfaatverrekening 2018. Aanmelden: Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een teveel aan fosfaat (maximaal 20 kilogram per hectare bouwland) te verrekenen… Lees meer Geplaatst op: