Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Verplicht maaien bij aanvraag betalingsrechten op landbouwgrond 2018 Naar aanleiding van een opmerking van de Europese commissie over de norm die Nederland gebruikt voor de minimum activiteit van landbouwgrond, heeft de overheid er voor gekozen de oude norm weer in te voeren. Dit betekent dat minimaal 1 keer per… Lees meer Geplaatst op:

  Mogelijkheden binnen het 'onmogelijke' beleid van fosfaatrechten De minister heeft afgelopen week bekend gemaakt dat lease zonder afroming definitief van de baan is. Voor veel veehouders was de ingediende motie om lease zonder afroming mogelijk te maken een reden om aankoop van fosfaatrechten uit te stellen. Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaatverrekening 2018 Heeft u te veel fosfaat gebruikt op bouwland? Dan kunt u gebruikmaken van de fosfaatverrekening 2018. Aanmelden: Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een teveel aan fosfaat (maximaal 20 kilogram per hectare bouwland) te verrekenen… Lees meer Geplaatst op:

  Geurnorm Geurgevoelig object buiten Bebouwde kom verruimd Als adviseur voor de varkenshouderij volgen we de ontwikkelingen vanuit de 'Coalitie Vitale Varkenshouderij' voor u op de voet. Door aanpassing van de geurnorm komen meer varkenshouders in aanmerking voor 'De innovatie-regeling leefomgeving'. Lees meer Geplaatst op:

  Regels aangaande paardenmest Het houden van paarden heeft naast de vreugde en het plezier die de dieren geven ook een minder rooskleurige kant. Paarden produceren namelijk mest en mest is geen onderwerp waarin je als paardenliefhebber veel tijd en energie wilt steken. Toch is… Lees meer Geplaatst op:

  Verruiming uitrijperioden mest Vanwege de extreme droogte zijn de uitrijdperiodes voor grasland en bouwland verlengd in 2018. Hieronder leest u in het kort tot wanneer u mest mag uitrijden op de verschillende grondsoorten. Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaatbank grondgebonden bedrijven in september open Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen grondgebonden bedrijven en grondgebonden jonge landbouwers, in aanmerking komen voor fosfaatruimte uit de zogenaamde fosfaatbank. De verwachting is dat deze per 1 september voor een periode van 4 weken openges… Lees meer Geplaatst op:

  Partnerschap Limburg Paardensport verlengd Onlangs is het samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Limburg Paardensport en Aelmans Adviesgroep verlengd. De ervaringen over de 1e contractperiode waren wederzijds dermate positief, dat besloten werd voor een nieuwe periode van 3 jaar (tot en… Lees meer Geplaatst op: