Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Verruiming uitrijperioden mest Vanwege de extreme droogte zijn de uitrijdperiodes voor grasland en bouwland verlengd in 2018. Hieronder leest u in het kort tot wanneer u mest mag uitrijden op de verschillende grondsoorten. Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaatbank grondgebonden bedrijven in september open Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen grondgebonden bedrijven en grondgebonden jonge landbouwers, in aanmerking komen voor fosfaatruimte uit de zogenaamde fosfaatbank. De verwachting is dat deze per 1 september voor een periode van 4 weken openges… Lees meer Geplaatst op:

  Partnerschap Limburg Paardensport verlengd Onlangs is het samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Limburg Paardensport en Aelmans Adviesgroep verlengd. De ervaringen over de 1e contractperiode waren wederzijds dermate positief, dat besloten werd voor een nieuwe periode van 3 jaar (tot en… Lees meer Geplaatst op:

  Vleesveehouders vrijwillig vrijgesteld van Rundveefosfaatrechten Vleesvee- en zoogkoeienhouders kunnen, door een nieuwe regeling, vrijstelling krijgen voor het houden van jongvee. Hiervoor zijn, in het geval van keuze voor de vrijwillige vrijstelling, geen fosfaatrechten meer nodig. Lees meer Geplaatst op:

  Vanggewassen ecologisch aandachtsgebied uiterlijk 15 oktober inzaaien Heeft u gekozen om voor de vergroeningsbetaling uw ecologisch aandachtsgebied (EA) in te vullen met vanggewassen? Houd er dan rekening mee dat u dit vanggewas uiterlijk 15 oktober moet inzaaien. Lees meer Geplaatst op:

  Subsidie sportaccommodaties Als compensatie voor een aanpassing van de BTW-regels stelt het Rijk zo’n 240 miljoen euro beschikbaar voor sportinvesteringen door gemeenten en amateursportorganisaties. Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling SDE+ najaar 2018 op 2 oktober geopend Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE+ 2018 is in het najaar een budget van 6 miljard euro beschikbaar. Dit is gelijk aan het budget van dit voorjaar. Het… Lees meer Geplaatst op:

  Goedkopere varkensrechten voor innovatieve boer Vanaf 15 september wordt de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit opengesteld. Varkenshouders die op een geschikte locatie (geur) willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid én verbetering van de leefomgeving kunnen varkensr… Lees meer Geplaatst op: