Nieuws

 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
 
stafdiensten
  Save the date: Agrarische Dagen Someren 17 en 18 september 2022 De Agrarische Dagen Someren gaat op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 de 14e editie tegemoet. Het thema van deze editie is ‘Zorg voor voedsel’. Lees meer Geplaatst op:

  Buitenstate Magazine 2022 Ook in 2022 staat het Buitenstate Magazine weer boordevol met interessante reportages over landelijk wonen. Lees meer Geplaatst op:

  Advies aan Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over juridische en fiscale aspecten v Op donderdag 2 juni 2022 werd Engelbert de Bruijn, rentmeester bij de Aelmans Adviesgroep, uitgenodigd als deskundige bij een technische briefing bij de Tweede Kamer. Lees meer Geplaatst op:

  Heeft u de BGT-check al gedaan? Gebruikt u landbouwgrond? Dan krijgt u een uitnodiging van RVO voor de BGT-check. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland die percelen, water, groen, gebouwen en wegen aangeeft. Lees meer Geplaatst op:

  Ontwikkelingen beregening openteelten Op dit moment liggen een aantal plannen ter inzage die invloed kunnen hebben op uw bedrijfsvoering in het kader van beregenen. Op de eerste plaats is dat de ‘Wijziging ‘Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel’ maar ook… Lees meer Geplaatst op:

  NVWA gaat strikter toezien op registratieplicht paarden In een eerder nieuwsbericht informeerden we u al over de registratieplicht van paarden. Vanaf 21 april 2021 is elke locatiehouder verplicht alle paarden te registreren bij RVO. Lees meer Geplaatst op:

  Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022 Wie subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft aangevraagd in de Gecombineerde opgave, kan een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Lees meer Geplaatst op:

  100% vergoeding beëindiging veehouderijlocaties Ter verlaging van stikstofdepositie op natuurgebieden wordt er een landelijke en een provinciale opkoopregeling voorbereid. Onlangs is de LBV-regeling en de provinciale opkoopregeling opengesteld voor consultatie. Tot en met 12 juni hebben belangh… Lees meer Geplaatst op: