Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Regels vanggewas na mais op löss- en zandgronden We krijgen nog steeds veel vragen over de exacte regels omtrent het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgrond. De onduidelijke en steeds wisselende uitleg van RVO op de site werpt vele vragen op. In dit bericht willen we nogmaals de exac… Lees meer Geplaatst op:

  Tijdelijke verhoging afroming fosfaatrechten bij overdracht Sinds donderdag 13 juni worden fosfaatrechten bij een overdracht met 20 % afgeroomd. Aanleiding voor deze verhoging is het feit dat op dit moment 85,9 miljoen kilogram fosfaatrechten verdeeld zijn. Door toekenning van fosfaatrechten aan bezwaarma… Lees meer Geplaatst op:

  Melden grasland scheuren kan tot en met 31 augustus Ook in 2019 is het toegestaan om grasland te scheuren op zand- en lössgrond en direct daarna gras in te zaaien. Dit moet wel vooraf worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De periode waarin grasland mag worden gesche… Lees meer Geplaatst op:

  De varkenshouderij in beweging De varkenshouderij blijft volop in beweging en brengt voor u als agrarisch ondernemer steeds nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn, zodat je voor je onderneming de juiste beslissingen kunt nemen en… Lees meer Geplaatst op:

  Geurscore bepaalt volgorde sanering varkenshouderij Eindelijk is er meer duidelijkheid over de voorwaarden van de komende saneringsregeling in de varkenshouderij. Als alles goed is kunnen geïnteresseerden zich vanaf 15 augustus aanmelden. Lees meer Geplaatst op:

  Let op: boek de herinvesteringsreserve niet af op zonnepanelen! Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een herinvesteringsreserve (HIR) die is gevormd op de verkoopwinst van een melkquotum, niet kan worden afgeboekt op de kosten van aangeschafte zonnepanelen. Lees meer Geplaatst op:

  RO-middag Baexem op 25 april gaat niet door en wordt verplaatst naar 21 mei a.s. Het aantal inschrijvingen voor de RO-middag op 25 april a.s. te Baexem, is lager dan voorgaande jaren. Een aanwijsbare reden is het feit dat de middag plaatsvindt tijdens de meivakantie. Lees meer Geplaatst op:

  Versneld aanpassen verouderde stallen in Noord-Brabant Als onderdeel van het maatregelenpakket in het kader van de versnelde transitie veehouderij heeft Provincie Noord-Brabant in juli 2017 de Verordening Natuurbescherming aangescherpt. Hierin zijn onder andere de emissie-eisen voor nieuwe en bestaande… Lees meer Geplaatst op: