Nieuws

 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
 
stafdiensten
  Concept Derogatie vanaf 2022 Als het Nitraatcomité een positief advies geeft en de Europese Commissie ook instemt krijgt Nederland over 2022 onder dezelfde voorwaarden derogatie. Vanaf 2023 vindt een afbouw plaats. In ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’ wordt de… Lees meer Geplaatst op:

  Boerderijkijkdag AJK Zuid-Limburg bij melkveebedrijf familie Van Aubel Op zondag 18 september organiseert AJK Zuid-Limburg een open boerderijkijkdag bij de familie van Aubel. Die dag is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen op hun melkveebedrijf in Eijsden. Lees meer Geplaatst op:

  Agrarische Dagen Someren 17 en 18 september 2022 De Agrarische Dagen Someren gaat op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 de 14e editie tegemoet. Het thema van deze editie is ‘Zorg voor voedsel’. Lees meer Geplaatst op:

  Droomboerderij met agrarische bestemming? Herbestemming noodzaak. Wie droomt niet van een fijne boerderij in het buitengebied? Gezien de sterk toegenomen vraag: velen. Maar wie de boerderij gaat bewonen of er een niet-agrarische onderneming vestigt, krijgt geen gevalideerd taxatierapport voor de financiering zol… Lees meer Geplaatst op:

  Drijfmest uitrijden op bouwland t/m 15 september toegestaan Drijfmest mag tot en met 15 september worden uitgereden op bouwland. Dit is toegestaan ongeacht de grondsoort of voorgaande teelt. Lees meer Geplaatst op:

  Bedreigingen vormen juist kansen Zet bedreiging om in kansen. Dat is de basis onder de bedrijfsontwikkeling van de families Van Lipzig en Kersten. In Velden hebben ze een melkveebedrijf met 350 koeien, een loonwerkbedrijf en zuiveltak voor een deel van hun melk. Lees meer Geplaatst op:

  Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022 Vraagt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde opgave? U kunt een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In het najaar van 2022 krijgt u dan al een deel van de uitb… Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaat verrekenen Akkerbouwers die te veel dierlijke mest hebben gebruikt, mogen dat in het jaar daarna verrekenen. Tenminste, als het niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland betreft. Lees meer Geplaatst op: