Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Huisvesting arbeidsmigranten van cruciaal belang voor toekomst land- en tuinbouw De land- en tuinbouw in Zuidoost Nederland moet meer en meer concurreren met de logistieke sector en de maakindustrie, als het gaat om personeel. Door de roep om 'handjes' in de zorgsector wordt het probleem nog groter. De huisvesting van arbeid… Lees meer Geplaatst op:

  Aelmans Adviesgroep neemt Tonnaer Adviseurs Omgevingsrecht over Omgevingsrecht is actueel, voortdurend in ontwikkeling en iedereen heeft ermee te maken. Om de klant nog beter van dienst te zijn, gaat Tonnaer vanaf 1 juni verder onder de vlag van de Aelmans Adviesgroep. De winst: één sterke partner voor opdr… Lees meer Geplaatst op:

  Aanvragen derogatievergunning Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie gekregen, dit onder een aantal nieuwe voorwaarden. Voor 2018 kunt u voor uw landbouwbedrijf een derogatievergunning aanvragen van 6 juni tot en met 4 juli 2018. Lees meer Geplaatst op:

  Subsidie POP3 – Limburg: Emissie naar grondwater Van 14 mei tot en met 22 juni 2018 is paragraaf 2 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen' (onderdeel emissie naar grondwater) opengesteld. Deze subsidieverordening is onderdeel van het Plattelandsontwik… Lees meer Geplaatst op:

  Buitenstate Magazine Zomer 2018 Lees meer Geplaatst op:

  Agrarisch Vastgoed bij Aelmans fors in de lift De activiteiten in de agrarische makelaardij binnen de Aelmans Adviesgroep breiden de laatste jaren sterk uit. Dit betreft zowel de advisering en begeleiding van aan- en verkooptransacties als een breed scala aan werkzaamheden m.b.t. waardebepalin… Lees meer Geplaatst op:

  Openstelling POP3-subsidie Brabant Landbouwondernemers in de provincie Brabant kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen die emissies van de stikstof- of fosfaat vanuit landbouwgrond of emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf verminderen. Lees meer Geplaatst op:

  Actualiteiten rond fosfaatrechten Op dit moment wordt door de overheid gewerkt aan de aanpassing van de definitie voor jongvee op vleesveebedrijven dat onder het fosfaatrechtenstelsel valt. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de vleesproductie zijn… Lees meer Geplaatst op: