Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  In 2019 is er € 139 miljoen vrijgemaakt voor MIA en Vamil Door middel van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Lees meer Geplaatst op:

  Geen derogatie bij te late betaling leges De legeskosten van € 50 voor de aanvraag van een derogatievergunning, die per 2019 zijn verschuldigd, moeten actief door de aanvrager uiterlijk 28 februari worden betaald. Hiervoor kan geen automatische incasso worden afgegeven. Zonder betaling… Lees meer Geplaatst op:

  Aandacht voor mestboekhouding 2018 Vóór 1 februari 2019 dient u uw aanvullende gegevens door te geven aan RVO. Heeft u van RVO een uitnodiging voor het aanleveren van aanvullende gegevens gekregen of doet u mee met derogatie, dan moet u uiterlijk 31 januari de aanvullende gegev… Lees meer Geplaatst op:

  Derogatie 2019: aanvragen voor 31 januari 2019 Wilt u in 2019 gebruik maken van derogatie? Meld u dan aan voor 31-1-2019 op de site van RVO. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als veehouder gebruikmaken van de derogatie. Naast de reeks bekende voorwaarden zijn er in 2019 twee nieuwe voorwaard… Lees meer Geplaatst op:

  Pachtersvoordeel in familiesfeer niet langer onbelast Staatssecretaris Snel heeft de goedkeuringen voor pachtersvoordelen, ontstaan bij bedrijfsopvolging in de familiesfeer, ingetrokken. Dit staat in het op 6 december 2018 gepubliceerd besluit. Daarnaast kunnen pachtersvoordelen buiten de familiesfeer… Lees meer Geplaatst op:

  Fosfaatverrekening Heeft u als akkerbouwer te veel fosfaat gebruikt? Dan mag u dit, onder voorwaarden, deels verrekenen. Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2018 kan nog tot en met 31 december 2018. Lees meer Geplaatst op:

  Wetswijzigingen 2019 in relatie tot de woningmarkt Welke wetswijzigingen vinden er plaats in 2019 met betrekking tot de woningmarkt? De NVM Juridische Dienst zet de belangrijkste wijzigingen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij. Lees meer Geplaatst op:

  Openstelling Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwe Jonge landbouwers kunnen vanaf 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 subsidie aanvragen. Subsidie wordt verstrekt voor investeringen genoemd in de lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven. Deze lijst is… Lees meer Geplaatst op: