Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Ontwerp omgevingsvisie Limburg: de hoofdlijnen ‘Limburg is een prachtige provincie’. Dat is de opening van de Omgevingsvisie Limburg zoals die door de Provincie in ontwerp ter inzage is gelegd. Maar hoe zorgen we ervoor dat de Provincie prachtig blíjft, rekening houdend met de ontwik… Lees meer Geplaatst op:

  Te koop gevraagd: Landbouwgronden Vanuit de markt worden onze makelaars en vastgoedspecialisten geconfronteerd met een aanhoudende vraag naar landbouwgrond. Lees meer Geplaatst op:

  Vergunning Wet natuurbescherming glastuinbouw De uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake beroepen tegen de verlening van vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook gevolgen voor de glastuinbouwsector. Om te komen tot een… Lees meer Geplaatst op:

  Limburg verruimt de mogelijkheden tot extern salderen In december 2019 heeft de provincie Limburg de regels vastgesteld voor het intern en extern salderen. Met ingang van 29 september 2020 wordt de regeling enigszins aangepast en verruimd. Nu is het ook mogelijk om stikstof te verleasen. Dit is extern… Lees meer Geplaatst op:

  ANLb-beheercontract met één jaar verlengd bij groen stoplicht Het einde van de zesjarige beheerperiode van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is in zicht. Aan de hand van het stoplichtprincipe wordt bepaald of een beheerovereenkomst wel of niet verlengd word t/m 31 december 2022. Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling SDE++ najaar 2020 op 24 november geopend Met de subsidieregeling SDE++ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE++ 2020 is in het najaar een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De SDE++ subsidieronde najaar 2020 is open van 24… Lees meer Geplaatst op:

  Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie Limburg ter inzage t/m 18 oktober Bij herontwikkeling van bestaand vastgoed en uitbreidingsplannen speelt het provinciaal beleid, zeker in het buitengebied, een grote rol. De Provincie Limburg heeft haar provinciaal beleid vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014… Lees meer Geplaatst op:

  Scholings- en adviesbudget voor boeren en tuinders Landbouwminister Carola Schouten heeft onlangs bekend gemaakt dat boeren en tuinders een voucher van 1.500 euro krijgen die zij kunnen gebruiken voor onafhankelijk advies of scholing. De voucher is een van de onderdelen van het plan om innovatie op… Lees meer Geplaatst op: