Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Klimaatfonds: 70 miljoen euro voor land- en tuinbouw Om de klimaatdoelen te halen moet de uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag. De agrarische sector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Als steun voor de sector lanceren het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschaps… Lees meer Geplaatst op:

  Overwater Grondbeleid Adviesbureau sluit aan bij Aelmans Adviesgroep De fysieke leefomgeving is altijd in beweging. We staan voor grote uitdagingen, zoals de energietransitie en de enorme woningbouwopgave. In combinatie met de toenemende complexiteit in wet- en regelgeving is er steeds meer behoefte aan een uitgebr… Lees meer Geplaatst op:

  Vergunning Wet natuurbescherming en de paardensector Voor een paardenhouderij kan er net zoals voor andere veehouderijen in de agrarische sector een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Met deze vergunning wordt aangetoond dat de paarden/pony’s op het bedrijf… Lees meer Geplaatst op:

  Veranderingen Gecombineerde opgave 2021 Vanaf 1 maart tot uiterlijk 15 mei kunt u de gecombineerde opgave doen. Met deze opgave geeft u gegevens door aan de RVO voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies en uitbetaling van betalingsr… Lees meer Geplaatst op:

  Verduurzamen met zonnepanelen; uw groene PK’s Paardenbedrijven maar ook particulieren met paarden beschikken met hun stallen, maneges en loodsen over het algemeen over grote dakoppervlaktes. Vaak zijn deze geschikt voor zonnepanelen. De energietransitie in Nederland vraagt om hernieuwbare ene… Lees meer Geplaatst op:

  Wetgeving verduurzaming gebouwen Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Perform… Lees meer Geplaatst op:

  Investeren in zonnepanelen rendabel? EEN SAMENVATTING VAN DE ACTUELE SUBSIDIE- EN FISCALE REGELINGEN VOOR DE AANSCHAF VAN ZONNEPANELEN: Veel ondernemers vragen zich af wat te doen met hun verduurzamingsopgave. Zelf investeren, dak verhuren, samenwerken met marktpartijen of nog een… Lees meer Geplaatst op:

  Personeel binden in de land- en tuinbouw? Zorg voor goede huisvesting De vraag naar arbeidsmigranten is groot. Bijkomend probleem is dat er over het algemeen een gebrek is aan geschikte huisvesting. De land- en tuinbouw in Zuidoost Nederland moet op het gebied van personeel bovendien concurreren met de logistieke… Lees meer Geplaatst op: