Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Klimaatfonds: 70 miljoen euro voor land- en tuinbouw Om de klimaatdoelen te halen moet de uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag. De agrarische sector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Als steun voor de sector lanceren het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschaps… Lees meer Geplaatst op:

  Overwater Grondbeleid Adviesbureau sluit aan bij Aelmans Adviesgroep De fysieke leefomgeving is altijd in beweging. We staan voor grote uitdagingen, zoals de energietransitie en de enorme woningbouwopgave. In combinatie met de toenemende complexiteit in wet- en regelgeving is er steeds meer behoefte aan een uitgebr… Lees meer Geplaatst op:

  Vergunning Wet natuurbescherming en de paardensector Voor een paardenhouderij kan er net zoals voor andere veehouderijen in de agrarische sector een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Met deze vergunning wordt aangetoond dat de paarden/pony’s op het bedrijf… Lees meer Geplaatst op:

  Aelmans maakt (kilo)meters op het gebied van duurzaamheid Binnen de Aelmans-bedrijven werken we voortdurend aan een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving. Dat doen we innovatief, inspirerend en met passie. We hechten als Aelmans Adviesgroep grote waarde aan het milieu en onze CO2 footprint en… Lees meer Geplaatst op:

  Veranderingen Gecombineerde opgave 2021 Vanaf 1 maart tot uiterlijk 15 mei kunt u de gecombineerde opgave doen. Met deze opgave geeft u gegevens door aan de RVO voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies en uitbetaling van betalingsr… Lees meer Geplaatst op:

  Verduurzamen met zonnepanelen; uw groene PK’s Paardenbedrijven maar ook particulieren met paarden beschikken met hun stallen, maneges en loodsen over het algemeen over grote dakoppervlaktes. Vaak zijn deze geschikt voor zonnepanelen. De energietransitie in Nederland vraagt om hernieuwbare ene… Lees meer Geplaatst op:

  Continue verbetering gewaardeerd: ISO 9001 succesvol verlengd Bij Aelmans hechten we veel waarde aan continue verbetering. Eén van de instrumenten die ons daarbij helpt is ISO 9001. Lees meer Geplaatst op:

  Investeren in zonnepanelen rendabel? EEN SAMENVATTING VAN DE ACTUELE SUBSIDIE- EN FISCALE REGELINGEN VOOR DE AANSCHAF VAN ZONNEPANELEN: Veel ondernemers vragen zich af wat te doen met hun verduurzamingsopgave. Zelf investeren, dak verhuren, samenwerken met marktpartijen of nog een… Lees meer Geplaatst op: