Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Lees meer Geplaatst op:

  Actualiteiten energiemarkt De energiemarkt is voortdurend in beweging. Met dit bericht gaan we kort in op enkele actuele ontwikkelingen. Doe er uw voordeel mee. Lees meer Geplaatst op:

  Stikstofregistratiesysteem nieuwe weg naar natuurvergunning De verlaging van de maximumsnelheid biedt ruimte voor de afgifte van natuurvergunningen. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten. Echter: De stikstofruimte is niet overal beschikbaar. Zo zal in… Lees meer Geplaatst op:

  Corona en dienstverlening Aelmans Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Maar ook in tijden dat er veel van u en ons gevraagd wordt, staan we onverminderd met onze dienstverlening voor u klaar. Lees meer Geplaatst op:

  Coronavirus: maatregelen overheid en GDI In dit bericht informeren we u over een aantal maatregelen die de overheid neemt om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Lees meer Geplaatst op:

  Vergunning Wet natuurbescherming glastuinbouw De uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake beroepen tegen de verlening van vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook gevolgen voor de glastuinbouwsector. Lees meer Geplaatst op:

  Subsidieregeling SDE+ voorjaar 2020 op 17 maart geopend Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE+ 2020 is in het voorjaar een budget van 2 miljard euro beschikbaar. De SDE+ subsidieronde voorjaar 2020 is open van 17… Lees meer Geplaatst op:

  Tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS in Nederlandse bodem Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft tijdelijke achtergrondwaarden afgeleid voor twee soorten PFAS in de Nederlandse bodem: PFOS perfluoroctaansulfonaten en PFOA perfluoro octanoic acid. Voor PFOS adviseert het RIVM een… Lees meer Geplaatst op: