€ 13 miljard beschikbaar voor SDE++ 2022

Geplaatst op 26 april 2022

Vanaf 28 juni gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar open. Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen nu ook voor een aantal nieuwe categorieën subsidie aanvragen, zoals voor projecten met waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark. Het totale openstellingsbudget is 13 miljard euro, en dus fors hoger dan voorgaande jaren.

De SDE regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen. De regeling is dit jaar extra lang open gesteld, namelijk van 28 juni tot 6 oktober 2022.

Per categorie worden ook nog maximum bedragen toegekend. Dit betekent dat een categorie al eerder en op een lager maximum kan zitten dan in bovenstaande tabel aangegeven. Van de genoemde bedragen gaat nog een correctie af welke elk jaar achteraf wordt bepaald op basis van de marktprijzen voor energie en de ETS prijs bij CO2 opslag in het betreffende jaar.

Begin op tijd met de voorbereiding voor een SDE++ aanvraag. Er dienen bij de aanvraag een aantal verplichte bijlagen meegestuurd te worden. Voor zon PV op gebouwen zijn dat bijvoorbeeld; een transportindicatie van de netbeheerder dat er ruimte is voor teruglevering van elektra op het elektriciteitsnet, een verklaring van de constructeur dat het dak sterk genoeg is om het gewicht van de geplande zonnepanelen te dragen. Een gedetailleerde tekening op schaal waarop de zonnepanelen zijn ingetekend.  Indien u geen eigenaar bent van het perceel dient u een verklaring mee te sturen van de eigenaar dat u SDE++ voor de locatie mag aanvragen. Vanaf een zon PV installatie van 1 MWp dient u tevens een haalbaarheidsonderzoek mee te sturen waarbij aanvullende bijlagen nodig zijn zoals een jaarrekening om het eigen vermogen aan te tonen of indien u minder dan 20% eigen vermogen heeft, een intentieverklaring van beoogde financiers.

Wij kunnen de SDE subsidie aanvraag voor u verzorgen of de haalbaarheid van uw project doorrekenen. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: