Aandacht voor mestboekhouding 2018

Geplaatst op 15 januari 2019

Vóór 1 februari 2019 dient u uw aanvullende gegevens door te geven aan RVO. Heeft u van RVO een uitnodiging voor het aanleveren van aanvullende gegevens gekregen of doet u mee met derogatie, dan moet u uiterlijk 31 januari de aanvullende gegevens aanleveren op de site van RVO.

Welke gegevens geeft u door:

  • De eindvoorraad van alle meststoffen (dus ook kunstmest) op 31 december 2018
  • De aan- en afvoer van andere meststoffen. Denk hierbij aan zuiveringsslib en compost.
  • De aantallen dieren per soort.
  • Aan- en afvoer van staldieren.
  • Hoeveelheid fosfaat en stikstof in eindvoorraad op basis van de best beschikbare gegevens.

U kunt u hoeveelheid fosfaat en stikstof op verschillende manieren bepalen:

  • Heeft u de mestvoorraad in 2018 bemonsterd ? Dan gebruikt u deze gegevens.
  • Heeft u geen analyseresultaten van uw mestvoorraad, maar wel van de mest die u in het afgelopen jaar van uw bedrijf heeft afgevoerd? Dan maakt u hier gebruik van.
  • Heeft u geen analyseresultaten van de mestvoorraad en ook niet van de afgevoerde mest van het afgelopen jaar? Dan maakt u gebruik van de forfaitaire gehalten in de mest die u terug kunt vinden in tabellen op de site van RVO.

Als u mestopslag onder de varkensstal heeft kan in deze mestopslag een bezink-laag ontstaan. Een bezink-laag is een vaste, vaak zanderige, moeilijk verpompbare laag, die zich vormt in een opslag die niet gemixt wordt. U mag voor deze laag als aparte voorraad opgeven omdat deze laag vaak hogere fosfaat- en stikstofgehalten bevat dan de mest daarboven.

Als u zich heeft aangemeld voor het onderzoek mineralenconcentraat dan voert u ook voor deze mest een aparte voorraad op. De hoeveelheid fosfaat en stikstof berekent u met de analysegegevens van het mineralenconcentraat. Indien er geen analysegegevens aanwezig zijn mag u de hoeveelheid berekenen met de forfaitaire gehalten. Dit is 6,4 kilogram stikstof per ton en 0,30 kilogram fosfaat per ton.

Aelmans Adviesgroep helpt u graag bij het berekenen van de voorraden en het indienen van de aanvullende gegevens. Onze adviseurs staan voor uw klaar.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: