Aangepaste voorwaarden voor ISDE subsidie in 2023

Geplaatst op 18 januari 2023

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Subsidiebudget 2023

In 2023 is er €350 miljoen budget beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en elektrische kookvoorziening. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is nog tot eind 2023 €30 miljoen budget beschikbaar.

Isolatiemaatregelen voor woningen

Woningeigenaren kunnen gebruik maken van ISDE subsidie voor isolatie van de woning als de woning het hoofdverblijf is. De subsidie is mogelijk voor isolerend glas, dakisolatie, zolder-of vlieringvloer isolatie, binnen-of buitengevel isolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie.

Vanaf 1 januari 2023 is het ook mogelijk om voor één isolerende maatregel ISDE subsidie te krijgen. Voor glasoppervlak kan vanaf nu de binnenwerkse maat van glas incl. kozijn worden gemeten. Dit is dan ca. 15% subsidie. Bij een tweede maatregel (behalve elektrische kook voorziening) binnen 24 maanden wordt de subsidie van de 1e isolerende maatregel ook opgehoogd naar ca. 30%. De subsidie geldt alleen voor bestaande gebouwen waar de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd.

Elektrische kookvoorziening voor woningen

Indien de woning is aangesloten op een warmtenet en daar geen ISDE subsidie voor is verkregen en na 1 april 2022 de gasleiding definitief is verwijderd en een nieuwe elektrische kookvoorziening is aangeschaft, is €400,- ISDE subsidie mogelijk.

Warmtepompen

Zowel woningeigenaren als zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor warmtepompen.

De subsidie voor warmtepompen is ca. 30% van het investeringsbedrag. De maximum capaciteit waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is verhoogd naar 400 kW thermisch. Bij geschakelde installaties geldt een maximum van 500 kW. De omgevingsvergunning van het gebouw moet vóór 1 juli 2018 zijn aangevraagd.

Zonnepanelen en kleine windturbines

Zakelijke gebruikers kunnen in 2023 voor het laatste jaar ook subsidie krijgen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Er is geen maximum vermogen van toepassing bij zonnepanelen en kleine windturbines.

Wel moet de installatie worden aangesloten op een kleinverbruik aansluiting van max. 3 x 80 Ampère en geldt voor zonnepanelen de extra eis dat in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag het elektra jaarverbruik minimaal 50000 kWh moet zijn geweest. Voor windturbines moet aangetoond worden dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Aanvraag

Wij kunnen de ISDE subsidie aanvraag voor u verzorgen. Voor zakelijke aanvragers moet de subsidie, vóórdat verplichtingen zijn aangegaan, worden aangevraagd. Zij hebben dan 24 maanden de tijd om de investering uit te voeren. Dit was voorheen 12 maanden.

Particulieren hebben nu ook 24 maanden, na uitvoeren van de maatregel, de tijd om de ISDE subsidie aan te vragen. Dit was ook 12 maanden. Toekenning is op volgorde van aanvraag.

Vragen over ISDE subsidie of hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met John van de Ven.