Aanpassen ingangsdatum vanggewas Ecologisch Aandachtsgebied

Geplaatst op 29 augustus 2019

Op dit moment worden op veel plaatsen weer de vanggewassen ingezaaid, om daarmee te voldoen aan de vergroeningseis ‘Ecologisch Aandachtsgebied’ (EA). Aan de teelt van vanggewassen zijn een aantal regels verbonden.

Eén van de regels is dat het vanggewas 8 weken moet blijven staan. De 8-wekenperiode gaat in op de “verwachtte” zaaidatum die u opgaf toen u de Gecombineerde Opgave invulde. In de praktijk zien we vaak dat deze inzaaidatum op 15 oktober gezet wordt omdat dit de uiterste datum betreft.

Zaait u een vanggewas eerder dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde Opgave en wilt u dat de 8-wekenperiode eerder ingaat? Dan meldt u de werkelijke inzaaidatum op zijn laatst op de dag van inzaai. De 8-wekenperiode gaat dan in op de nieuw opgegeven datum.

Het aanpassen van de werkelijke inzaaidatum geeft u mogelijkheden om eerder te maaien of te begrazen of, zoals RVO het noemt, te beschadigen.

Ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, wat verboden is vanaf oogsten van de hoofdteelt tot het eind van de instandhoudingstermijn van 8 weken, is dan weer toegestaan.

Overigens mag u percelen die u inzaait met een EA-gewas wel bemesten in de instandhoudingsperiode. 

Het is niet mogelijk om een datum in het verleden op te geven. Het is dus belangrijk dat je de daadwerkelijke inzaaidatum zo snel mogelijk na het inzaaien meldt (wel uiterlijk 15 oktober).

Heeft u vragen over het te zaaien EA-gewas, wilt u de categorie van het EA-gewas aanpassen of de datum van inzaaien wijzigen, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: