Aanvullende informatie over uitgestelde zaaidatum vanggewas na mais

Geplaatst op 05 oktober 2021

De uiterlijke zaaidatum van het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgrond werd vorige week op het laatste moment verschoven naar 31 oktober. We voorzien u graag van de voorwaarden en andere aanvullende informatie.

De voorwaarden

  • Het vanggewas moet binnen drie etmalen na de maisoogst worden ingezaaid
  • Een wijziging van volgteelt én/of zaaidatum hoeft niet bij RVO gemeld te worden. Wel dient de gewijzigde situatie in uw eigen administratie vastgelegd te worden!

Mengsel van vanggewassen toegestaan

Het is toegestaan om een mengsel te zaaien dat minimaal voor twee derde uit één of meer van de toegestane vanggewassen bestaat.

Compensatie: hogere korting stikstofgebruiksnorm mais na graslandvernietiging

Het uitstellen van de zaaidatum heeft negatieve gevolgen voor de nitraatuitspoeling. Om die gevolgen te compenseren, wordt de korting op de stikstofgebruiksnorm voor mais volgend jaar hoger. De exacte hoogte van de extra korting is nog niet vastgesteld.

Eenmalig uitstel

Voor veel bedrijven is het niet duidelijk dat de gevolgen van het niet voldoen aan de uiterste zaaidatum van het verplicht vanggewas groot kunnen zijn. Daarom is nu eenmalig uitstel verleend. In de toekomst zal dit geen aanleiding meer zijn tot uitstel.

Wintergraan na biologische snijmais en overige mais

De brief maakt geen verschil in snijmais, biologische snijmais en overige mais. Het is daarom nog niet duidelijk of na biologische mais en overige mais, geoogst na 1 oktober, een wintergraan verplicht blijft. Advies is om dit wel te doen.