Actualiteiten energiemarkt

Geplaatst op 20 mei 2020

De energiemarkt is voortdurend in beweging. Met dit bericht gaan we kort in op enkele actuele ontwikkelingen. Doe er uw voordeel mee.

Marktprijs elektra

Momenteel is vooral de APX elektraprijs erg laag. De APX prijs wordt een dag van te voren bekend gemaakt voor alle uren van de dag erna. In 2019 was de gemiddelde APX prijs voor het gehele jaar 4,12 ct/kWh. De gemiddelde APX prijs is dit jaar tot nu toe slechts 2,65 ct/kWh. Voor de maand mei is deze tot nu toe zelfs slechts gemiddeld 1,84 ct/kWh. In april is de APX ook al een aantal uren negatief geweest. Kleinverbruikers (max. 3 x 80 A aansluiting) hebben ook de mogelijkheid om op de APX markt in te kopen. De Endex elektraprijs (base) voor vastleggen voor het kalenderjaar 2021 is ca. 3,7 ct/kWh en voor de jaren daarna nog wat hoger. Deze is dus hoger dan de APX prijs. Alle bovenstaande genoemde tarieven zijn zonder de opslag die een leverancier berekend. Bij een APX prijs zal de opslag lager zijn dan bij vastleggen omdat een leverancier bij een vaste prijsafspraak meer risico loopt.

Zonnepanelen en lage energieprijs

Voor bedrijven die zonnepanelen hebben is een lage marktprijs ongunstig voor de terug lever vergoeding. Voor kleinverbruikers komt echter het rendement voor een groot deel uit de besparing op energiebelasting en opslag duurzame energie. Bovendien is de prijs voor de terug levering even hoog als voor de inkoop van elektra bij een vaste prijsafspraak. Voor grootverbruikers met SDE subsidie en relatief veel terug levering wordt jaarlijks, nadat het jaar voorbij is, gecorrigeerd op de energieprijs. Bij een lage APX prijs is het correctiebedrag ook laag en wordt het subsidiebedrag hoger. Er wordt echter niet meer extra gecorrigeerd als de energieprijs onder de basisenergieprijs komt zoals in de SDE beschikking is genoemd. Deze basisenergieprijs is afhankelijk van het jaar van aanvragen en varieert tussen de 2,2 en 4,4 cent/kWh. Bij de huidige APX marktprijs is er dus een reële kans dat de lage energieprijs niet volledig gecompenseerd wordt. Hier komt nog bij dat voor SDE zon PV projecten vanaf 500 kWp de elektraproductie geheel niet vergoed wordt door RVO indien er gedurende 6 aaneengesloten uur een negatieve elektraprijs is. Kijk in uw SDE beschikking wat voor u van toepassing is.

Energiecontracten

Wat voor u het beste energiecontract is, is voor elke situatie verschillend en ligt o.a. aan hoeveel energie er wordt ingekocht en verkocht. Het is mogelijk om te kiezen voor een APX prijs, een vaste prijs of een combinatie van beide, bijvoorbeeld inkoop voor een vaste prijs en terug levering voor een APX prijs of omgekeerd. Bij een contract gebaseerd op een APX prijs kan ook gekozen worden voor een maandgemiddelde APX prijs. Dan wordt een gemiddelde APX prijs berekend voor een maand en heb je niet te maken met de pieken en dalen die een APX over de dag en maand heeft. Ook als u nog aan een lopend energiecontract bent gebonden is het mogelijk om nu al een contract af te sluiten voor de periode daarna. Ook de gasprijzen zijn momenteel erg laag en ook daarin zijn verschillende contractvormen mogelijk. Als ook het gasverbruik op het bedrijf hoog is kan het aantrekkelijk zijn om dit bij een andere leverancier onder te brengen dan elektra. Veel tussenpersonen krijgen een vergoeding van de leverancier als zij een nieuwe klant aanleveren. Bij zakelijke aansluitingen is dat meestal door een extra opslag voor de tussenpersoon op de tarieven. Wij hebben zulke afspraken niet met energieleveranciers en werken dus geheel onafhankelijk en transparant.

Als energiespecialist kan ik u adviseren over de mogelijkheden en een nieuw energiecontract voor u regelen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: