Actualiteiten rond fosfaatrechten

Geplaatst op 26 april 2018

Op dit moment wordt door de overheid gewerkt aan de aanpassing van de definitie voor jongvee op vleesveebedrijven dat onder het fosfaatrechtenstelsel valt. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de vleesproductie zijn geen rechten nodig. Vleesveehouders moeten dit in hun eigen bedrijfsadministratie aannemelijk kunnen maken en kunnen achteraf worden gecontroleerd op basis van de feitelijke situatie. Voor jongvee dat bestemd is als moederdier voor de vleesveehouderij zijn op basis van deze definitie nog wel fosfaatrechten nodig. Om dit op te lossen is een wetswijziging nodig.

Per 1 juli wil de overheid een vrijstellingsregeling introduceren waarin de vleesveehouder de keuze heeft om al dan niet onder de fosfaatwetgeving te vallen.

Zij zullen dan afstand moeten doen van de reeds toegekende fosfaatrechten, ook van de reeds verhandelde rechten, om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

Overdrachten, gemeld door vleesveebedrijven, zijn door RVO on-hold gezet tot meer duidelijk over de nieuwe wetgeving.

Sinds half januari is de overdracht van rundveefosfaatrechten bij RVO mogelijk.

En sinds drie weken zijn er daadwerkelijk fosfaatrechten overgedragen. Overzichten van de huidige situatie zijn terug te vinden in mijn dossier op site mijn RVO.

Bij overdracht wordt, zoals bekend, 10% afgeroomd. Bij het melden van fosfaatrechten is het van belang dat de juiste hoeveelheden benutbare rechten overgedragen worden. Het deel dat afgeroomd wordt is bij juiste overdracht in het jaar van overdracht nog beschikbaar voor de verkopende partij.

Aelmans Agrarische Advisering bemiddelt in de overdracht van fosfaatrechten en verzorgt de overdracht voor u. Voor een vlotte en veilige afhandeling maakt Aelmans Agrarische Advisering hierbij gebruik van een zogenaamde eigen 'derden-geld-rekening'. 

Voor een actueel overzicht van vraag en aanbod kunt u gerust en geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: