Advies aan Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over juridische en fiscale aspecten v

Geplaatst op 13 juli 2022

Op donderdag 2 juni 2022 werd Engelbert de Bruijn, rentmeester bij de Aelmans Adviesgroep, uitgenodigd als deskundige bij een technische briefing bij de Tweede Kamer.

Hij gaf de leden van de Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een toelichting op juridische en fiscale aspecten die spelen bij een nieuwe, nader te omschrijven vorm van grondgebruik, te weten ‘’Landschapsgrond’’. Dit is een functie die letterlijk tussen natuur- en agrarische grond in moet komen te liggen.

In zijn advies naar de Kamerleden toe, gaf Engelbert aan dat het beter zou zijn om voor de zogenaamde Landschapsgrond een agrarische functie te behouden die extensief beteeld wordt.

De grondeigenaar zou een vergoeding moeten krijgen voor de schade die hij lijdt door de waardedaling van de grond, de hogere kosten voor de bewerking en onderhoud en de kosten voor het toevoegen van natuur- en landschapselementen.

Daarbij gaf hij het advies om de gebruiksfunctie voor de lange termijn vast te stellen, zodat de grondeigenaar weet waar hij aan toe is en kan daadwerkelijk bouwen én vasthouden aan een exploitatieplan.

De leden van de Kamercommissie waren na afloop van de briefing positief over de beknopte en heldere uiteenzetting. De komende tijd praat de commissie van de Tweede Kamer verder over het onderwerp.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: