Advies en begeleiding bij pomp- en putregistratie

Geplaatst op 22 april 2021

Het klimaat wordt steeds grilliger, waardoor de extreme weersomstandigheden steeds vaker bepalend zijn voor het bedrijfsresultaat van u als boer of tuinder. Als er sprake is van extreme en langdurige droogte zijn gemiddelde gewasopbrengsten alleen haalbaar als beregening mogelijk is. En een gemiddelde gewasopbrengst levert in extreem droge jaren meestal beduidend meer op dan in een gewoon jaar.

Om te kunnen beregenen en eventueel financieel te ‘profiteren’ van droogte heeft u geregistreerde putten en pomp labels nodig. Het probleem is echter dat door de droogte de vraag naar nieuwe putten en pomp labels toeneemt. En zowel putten als pompen zijn niet zomaar voorradig. En daar waar schaarste heerst …….

Verschil tussen Brabant en Limburg

In 2015 is in Noord-Brabant het beleid versoepeld. Het slaan van nieuwe putten is - buiten de beschermde natuurgebieden en buiten de attentiegebieden - mogelijk. Brabant kent wel de eis van een bedrijfswaterplan. Overigens verschillen de regels per waterschap.

In Limburg dient u over een geregistreerde put en een geregistreerde pomp te beschikken om te kunnen beregenen. Putten staan geregistreerd in een overzicht bij Waterschap Limburg. U mag alleen uit een grondwaterput beregenen met een bij het Waterschap geregistreerde beregeningspomp. U moet derhalve over een pomplabel beschikken (afgegeven door het Waterschap). Pompen met een blauw label kunnen zonder beperkingen beregenen uit alle grondwaterputten die liggen in Limburg. Ook binnen de zogenaamde bufferzones van de verdroogde natuurgebieden en daarbuiten. Met een pomp met een wit label mag u alleen beregenen uit een put, gelegen buiten deze bufferzones.

Marktwerking bij handel in put- en pomprechten

Voor een (nieuwe) put of pomp bent u afhankelijk van het aanbod aan putten en pompen. Bij vervanging van uw pomp is het eigen label te gebruiken. De ‘handel’ in put- en pomprechten is niet centraal geregeld bij het Waterschap Limburg maar wordt door de markt zelf geregeld. Als onafhankelijk adviseur brengen we vraag en aanbod put- en pomprechten graag bij elkaar. Voor een tijdelijk uit gebruik geven kan eventueel een leaseconstructie gehanteerd worden. Houd er rekening mee dat in de zomermaanden de vraag naar zowel put- als pompregistraties groot is. Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: