Aelmans Adviesgroep ontvangt certificaat voor gebruik duurzame diesel HVO

Geplaatst op 12 februari 2021

De sondeer track-truck rijdt al vanaf mei 2020 op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), de meest duurzame dieselbrandstof van het moment. Onlangs nam adviseur René Kroonen het bijbehorende certificaat voor 2020 in ontvangst.

HVO wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. HVO is volledig hernieuwbaar, fossielvrij en emissiearm. Door het gebruik van deze brandstof bereikten we in 2020 de verwachtte CO2 reductie van 89% ten opzichte van gebruik van conventionele diesel.

In 2021 zetten we de verduurzaming van onze bedrijfsvoering verder door, onder andere door de inzet van elektrische personenauto’s. Uiteraard blijft de track-truck op HVO rijden.

Normec CO2 prestatieladder

Aelmans Adviesgroep hecht grote waarde aan het reduceren van CO2 uitstoot. Om ons beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven, hebben we gekozen voor toepassing van het CO2-prestatieladder model. Onze doelstelling is om in 2022 de CO2-uitstoot met 40% gereduceerd te hebben ten opzichte van 2017. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: