Aelmans partner Hippisch Adviesgroep

Geplaatst op 08 november 2019

De paardensector is economisch, ruimtelijk en maatschappelijk van groot belang voor de regio Limburg. Met een economisch belang van 175 miljoen per jaar een sector die er werkelijk toe doet. Dagelijks doen zich ook uiteenlopende vraagstukken voor. Daarom bundelen partners van de Stichting Limburg Paardensport hun krachten in de Hippische Adviesgroep. De MeetUp van Limburg Paardensport op zaterdag 9 november tijdens Jumping Indoor Maastricht vormde het decor voor de officiƫle start van de Adviesgroep.

De Hippische Adviesgroep stelt aan ondernemers, verenigingen en gemeenten specialistische kennis beschikbaar die van belang is voor ontwikkeling van hippische bedrijfs- of sportlocaties in de regio. Van kennis over vestigings- en exploitatiebeleid of financiering tot bijvoorbeeld inpassing in het landschap.

Hiermee wordt een uniek en exclusief netwerk- en kennisplatform geboden. Het gaat om een snel schakelend netwerk en onderscheidend in kwalitatief hoogstaande dienstverlening. De partners geven hieraan gezamenlijk vorm en inhoud door:

  • organisatie van 3 voorlichtingsbijeenkomsten per jaar;
  • het vraaggericht faciliteren van individuele klankbordsessies voor ondernemers, verenigingen en gemeenten;
  • verzending van een maandelijkse nieuwsbrief over relevante vraagstukken en ontwikkelingen.

Interesse? Meld je dan aan via info@limburgpaardensport.com! De kosten voor ontvangst van de maandelijkse nieuwsbrief en toegang tot de voorlichtingsbijeenkomsten bedragen € 12,50 per maand.

Als Aelmans Adviesgroep beschikken we over een grote groep adviseurs, makelaars, taxateurs, juristen en planologen met kennis van zaken voor deze specifieke doelgroep. Voor de Hippische Adviesgroep is Adrie van Oerle het eerste aanspreekpunt.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: