Aelmans sondeer track-truck rijdt op fossielvrije brandstof

Geplaatst op 10 juni 2020

De sondeer track-truck van Aelmans Adviesgroep rijdt vanaf nu op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), de meest duurzame dieselbrandstof van dit moment.

HVO wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. HVO is volledig hernieuwbaar, fossielvrij en emissiearm. Door het gebruik van deze brandstof bereiken we een CO2 reductie van 89%. Ook zorgt HVO voor een lagere uitstoot van schadelijke emissies en is het biologisch afbreekbaar. 
 

Geotechnisch onderzoek

Met behulp van de sondeer track-truck voert onze bodemafdeling geotechnische (funderings) onderzoeken uit, die nodig zijn ter voorbereiding van bijvoorbeeld nieuwbouwontwikkelingen. De sondering geeft een goed beeld van de bodemopbouw en de draagkracht van de diverse grondlagen. 
Onze sondeer track-truck is dagelijks te vinden in het zuiden van Nederland om bodemonderzoek uit te voeren. Met de overschakeling op HVO brandstof beperken we onze impact op het milieu dus aanzienlijk! 
 

Normec CO2 prestatieladder

Aelmans Adviesgroep hecht grote waarde aan het reduceren van CO2 uitstoot. Om ons beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven, hebben we gekozen voor toepassing van het CO2-prestatieladder model. Onze doelstelling is om in 2022 de CO2-uitstoot met 40% gereduceerd te hebben ten opzichte van 2017. 

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: